De budbilsföretag som Transport satte i blockad i november har alla gått med i arbetsgivarorganisationen.

– Det är klart jag är nöjd. Det här visar att det fungerar att kräva avtal och utlösa en blockad, säger ombudsman Christer Norfall på Transports avdelning i Stockholm.

Box Delivery driver sin budbilsverksamhet uteslutande med underentreprenörer. Förra våren kunde LO-Tidningen berätta att veckoarbetstiden var mycket lång för en del förare i Stockholm – och att lönen var låg. Ingen av Box Deliverys entreprenörer hade kollektivavtal.

Varsel i november
I november varslade facket om blockad mot sex av de stora entreprenörerna med krav på kollektivavtal.

Två beviljades snabbt inträde i arbetsgivarorganisationen Biltrafikens arbetsgivareförbund (BA). Ett av företagen tecknade hängavtal. Efter en kort tids blockad sökte de övriga tre inträde i BA. Facket lät då konfliktåtgärden vara vilande.

Det är först nu som arbetsgivarorganisationen beslutat om att låta de tre företagen bli medlemmar. Facket avbryter därför konfliktåtgärden.

– Det är olyckligt att BA:s beslut tagit sådan tid, säger Christer Norfall.

Fler företag
Huvuddelen av förarna som kör åt Box Delivery arbetar hos de sex som tecknat avtal. Christer Norfall berättar att facket för diskussioner med de övriga entreprenörerna hos Box Delivery. Ingen av dem säger sig vara emot att teckna avtal.

Transports avdelning har även börjat vända sig till de övriga budbilsföretagen i Stockholm för att få dem att skriva på transportavtalet. Bland argumenten finns att kollektivavtalet inte ska vara någon konkurrensnackdel för de företag som skrivit på.