Kvinnor drabbas särskilt hårt av förändringarna av a-kassan, hävdar TCO. Nu anmäls regeringen till EU-kommissionen.

– Det är en indirekt diskriminering av kvinnor, säger Sture Nordh, TCO:s ordförande.

Kvinnor jobbar i större utsträckning deltid än män och har därför svårare att få ersättning då a-kassereglerna blivit tuffare. Efter nyår måste den som blivit arbetslös ha jobbat 80 timmar eller mer per månad under minst sex av de föregående månaderna, tidigare räckte det med 70 timmar.

Förbjuden diskriminering
Enligt TCO strider förändringen mot EU:s förbud mot könsdiskriminering. Ett EU-direktiv slår fast att det sociala försäkringssystemet måste behandla könen lika.

Och eftersom 5,1 procent av kvinnorna jobbar mindre än 80 timmar i månaden medan motsvarande siffra för män är 2,7 procent, anser TCO att kvinnor drabbas hårdare än män.

Två fronter
TCO jobbar på två sätt för att få regeringen att riva upp förändringen.

För det första anmäler organisationen regeringen till EU-kommissionen för brott mot könsdiskriminering. Det som händer är att kommissionen kan tvingas utreda fallet och eventuellt driver ärendet vidare till EU:s domstol.

För det andra letar TCO och dess förbund efter ett pilotärende där en kvinna nekats ersättning från a-kassan på grund av de nya beräkningsreglerna. TCO vill driva fallet till länsrätten och där hävda att reglerna bryter mot EU:s rättsregler. Den svenska domstolen måste då begära ett så kallat förhandsavgörande från EU:s domstol.

Del i program
Regeringen har försvarat förändringen av a-kassan. Den säger att de nya a-kassereglerna bara är en del i ett större program som ska skapa högre sysselsättning. Förändringarna ska även öka drivkraften hos arbetslösa att skaffa jobb.

De förklaringarna ger TCO:s jurist Samuel Engblom inte mycket för. Enlig honom har EU:s domstol tidigare slagit fast att statsfinansiella skäl inte kan motivera indirekt diskriminering.