IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä är optimistisk om förhandlingarna om kommande avtal.

– Det finns en annan ambition hos arbetsgivarna än i tidigare avtalsrörelser och de vill sätta märke för hela avtalsrörelsen, säger han.

Metallarna samförhandlar med de andra facken – Sif och Sveriges ingenjörer. Det hela har bromsats lite av att Sif tagit längre tid på sig att ta ställning till konkretiseringarna av EU:s regel om elva timmars vila per dygn.

Gnetar på
Veli-Pekka Säikkälä vill inte närmare gå in på vad som är klart och vad förhandlingarna handlar om just nu. Parterna träffas dock ofta.

– Nu är det gnetande som gäller för att komma fram.

Det står i alla fall klart att arbetsgivarna håller fast vid öppningsklausulerna, som öppnar för lokala uppgörelser helt utanför kollektivavtalet, och kravet på att veckoarbetstiden ska kunna variera mellan 36 och 44 timmar i veckan. Mot det ställer IF Metall en sänkning av det årliga övertidsuttaget till 150 timmar och kravet att all övertid ska vara frivillig.

Klart i mars?
Lönepåslag och höjning av lägstalönerna har fack och arbetsgivare ännu inte börjat prata om. Parternas gemensamma ambition är att klara ut det mesta innan opo – de opartiska ordförandena som medlar mellan parterna – kommer in i handlingen vid februari månads utgång.

Veli-Pekka Säikkäläs eget tips är att avtalet är påskrivet och klart före den sista mars, vilket öppnar för att teknikavtalet ska få stor betydelse för utformningen av de andra avtalen.

Läs också: ”Nu börjar avtalsrörelsen på allvar”