Immigrationsmyndigheternas gryningsräd mot en av USA:s största köttproducenter har riktat strålkastarna mot köttnäringen. En bransch som har blivit synonym med lönedumpning och illegal invandring.
 
I mitten av december slog de amerikanska immigrationsmyndigheterna till mot köttproducenten Swift & Company. Tillslaget, som gick under namnet Operation Wagon Trail, omfattade sex styckningsanläggningar i lika många delstater. Över 1.000 agenter från immigrationspolisen stormade anläggningarna för att förhöra hela morgonskiftets arbetslag. Under morgontimmarna anhölls en femtedel av arbetsstyrkan, närmare 1.300 anställda, för att de saknade giltiga arbetstillstånd

Ett par hundra av dessa har senare åtalats för att ha använt sig av stulna identiteter. Personer som saknade uppehållstillstånd har deporterats. Gryningsräden tvingade fram ett totalt stopp i produktionen hos världens näst största producent av nötkött.

Långsam utveckling
Den uppmärksammade razzian är ett tydligt symptom på omdaningen som skett inom den amerikanska slakterinäringen. En industri där arbetarna under den senaste generationen har upplevt ett rejält reallönefall, från motsvarande 110 till 80 kronor i timmen.

Slakteriarbetarlönerna har gått från att ligga betydligt över genomsnittet i tillverkningsindustrin till att ligga 25 procent under. Under samma period har organisationsgraden mer än halverats från 48 procent 1980 till dagens dryga 20  procent. Anläggningarna som immigrationspolisen slog till mot låg i föga kända orter som Greeley i Colorado, Cactus i Texas och Marshalltown, Iowa. Detta är ingen slump. Ända sedan 1960-talet har köttillverkarna flyttat sina anlägg-ningar från storstadsområdena till småorter på landsbygden.

Flyttlassen har två motiv. Genom att flytta kom slakterierna närmare jordbruksmarkerna, men än viktigare var att byta ut arbetskraften. De kom till områden där fackets ställning var betydligt svagare och som inte själva förmådde försörja slakterierna med arbetare. Lösningen blev att låta nyanlända immigranter fylla jobben.

Repetativt arbete
Resultatet av flyttpolitiken syns i lönestatistiken. Lönefallet har förstärkts ytterligare av att arbetet på slakterierna ändrat karaktär. Från att ha varit arbeten som kräver gediget yrkeskunnande har processen omvandlats till ett löpande band, där varje styckare gör samma snitt hundratals gånger om dagen.

De låga lönerna och den tuffa arbetsmiljön i styckningsanläggningarna anses vara huvudorsakerna till att 50 procent av de anställda är invandrare. Av dessa beräknas hälften sakna giltigt arbetstillstånd. Bedömare hävdar att köttföretagen har gjorts sig beroende av illegala invandrare för att hålla igång ruljansen.

Immigrationspolisens tillslag har rest frågan om arbetsgivarnas ansvar för den illegala invandringen i USA. Swift undgick razzian helt utan åtal och dess ledning har bedyrat sin oskuld i medierna. Företaget hänvisar till att det har använt sig av det datasystem som immigrationsmyndigheten etablerat för att arbetsgivare ska kunna kontrollera om anställda har arbetstillstånd. Systemet
förmår dock inte att urskilja personer som använder sig av stulna identiteter.

Efter gryningsräden har en grupp före detta Swiftanställda stämt företaget.  De hävdar att köttjätten har ägnat sig åt rent illegal verksamhet.

– Mina klienter är offer för Swifts långvariga plan att dumpa lönerna genom att medvetet anställa illegala invandrare, säger Angel Reyes, advokat för de 18 tidigare anställda.

Dåliga chanser
Men framtidsutsikterna för deras stämningsansökan bedöms vara dystra. Det amerikanska livsmedelsarbetarfacket, United food and commercial workers, motsätter sig öppet stämningen. De organiserar arbetarna vid fem av de sex anläggningar som var föremål för gryningsräden. Facket har stämt immigrationsmyndigheten för insatsen och hävdar att den kränkte arbetarnas grundläggande rättigheter.

– Immigrationspolisens aktion är en skymf mot all anständighet. De stormade anläggningarna i ett försök att terrorisera arbetarna, säger talesmannen Mark Lauritsen.