Bemanningsföretagen ökar stadigt. Branschen har mer än fördubblats på tre år.

Under förra året omsatte branschen som hyr ut personal och tar på sig rekryteringsuppdrag sammanlagt över 14 miljarder kronor.

– Och vi ser i dag inga tecken på avmattning för 2007, sa Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega, enligt ett pressmeddelande.

Under förra året skötte Bemanningsföretagens medlemmar nära 11.000 enskilda rekryteringar till företag och myndigheter. Rekryteringsuppdragen ökar kraftigt, men står totalt inte för mer än 4 procent av omsättningen.

Uthyrning av personal står för 82 procent av företagens omsättning. Resten är entreprenaduppdrag och outplacement, när företag köper ut en chef eller expert.

Bland de områden som hyr in personal ökar teknikarbetsgivare och sjukvård. Telefontjänster minskar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för ungefär 400 företag som ägnar sig ut personaluthyrning och rekrytering. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs också: Hela rapporten från Almega