/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/prast.jpg
Anna Rosengren har insett att vi många gånger när vi bråkar med livet blandar man ihop vad som är möjligt att ändra på och vad som det inte går att göra något åt: Det gäller att lära sig acceptera och lägga krutet på det som är möjligt att påverka, säger arbetslivsprästen i Järfälla. Foto: Pontus Lundahl.

Det finns bara två måsten i livet: att dö och att välja. Anna Rosengrens övertygelse är att våra val ska stämma överens med våra grunduppfattningar och de måste få ta tid.

Hon är arbetslivspräst i Jakobsberg och arbetar en stor del av sin tid på olika arbetsplatser i kommunen.

– Vi tror ofta att vi har så många plikter, men det är bara två saker vi måste. För att få balans i livet behöver vi bli medvetna om våra värderingar och följa dem i våra livsval, säger hon.

Dessutom poängterar hon att valen måste få ta tid. Hon säger som sin pappa, som bland annat varit internrevisor på LO: Sakta och väl, slår ingen ihjäl. Fort och illa, kan ingen gilla. Det är kyrkorådet i Jakobsberg som står för satsningen på arbetsplatser, och det är inte särskilt vanligt med arbetslivspräster i Sverige. Bland de arbetsplatser hon jobbar med finns Järfälla kommun, Ikea, kontorsmöbelföretaget Kinnarp, Elfa och Saab Tech.

Ser även de mer svårfångade
Anna Rosengren tar emot i Maria kyrka, en röd tegelbyggnad nära Jakobsbergs centrum. Snart ska hon ta hand om en begravning. På skoj säger hon att kyrkan ofta sätter klorna i mer lätthanterliga grupper som barn och gamla, men själv vill hon inte glömma bort arbetslivet. Det finns olika sätt att jobba med arbetsplatser. Drällprällarna kallar hon de kollegor som i första hand bara finns till hands. Andra jobbar med krishantering.

Hennes arbete skiljer sig åt på de olika arbetsplatserna. Det är dock mycket kurser om bland annat mångfald, maktrelationer, ledarskap och meditation.

– Det handlar om att skapa ett andligt rum för existentiella frågor. Mycket av det jag tar upp rör balans i livet, säger hon.

Anna Rosengren anser att det finns något oetiskt med en arbetslivskultur där bara lönsamhet och prestation räknas. Samtidigt kan
anställda ha orimligt höga förväntningar på att jobbet ska stå till tjänst med allt.

Risigt bemötande
Som arbetslivspräst stöter hon ofta på problem som stress, utbrändhet och diskriminering.

– Många anställda mår dåligt och behandlas illa.

Stress och utbrändhet kanske inte beror på att personer har för mycket att göra utan att de gör fel saker. Då gäller det att fråga sig om jag har rätt arbetsuppgifter och vad jag vill med mitt liv. Kanske lösningen är att göra något helt annat.

– Det gäller att veta varför man har ett visst jobb eller driver en viss verksamhet.

Företag borde fråga sig varför de säljer spik eller vad de nu sysslar med. Om bara lönsamhet räknas kan företaget lika gärna sälja droger.  På samma sätt bör företag ha ett genomtänkt förhållningssätt till sina anställda. Verksamheten ska bygga på etiska grundade värderingar och inte någon diffus magkänsla.

Om någon ska anställas är det viktigt att företaget har tänkt igenom vilken kompetens som behövs. Utan det är risken stor att ledningen bara anställer folk de gillar och liknar. Risken finns att invandrare, kvinnor, sexuella minoriteter och funktionshindrade får svårt att få jobb.

Anna Rosengren tänker likadant när det gäller lönesättning. Det behövs ordentliga kriterier och motiveringar för de olika påslagen annars är risken stor att de som inte är medelålders vita män får en sämre löneutveckling.

Ingen mildhetsdoktor
Anna Rosengren vill se sig som jorden salt – en krydda som sticker ut. Jesus var ingen mildhetsdoktor. Många gånger var han frän
och gjorde upp med orättvisor. Som arbetslivspräst undviker hon inte konfrontation med arbetsgivare. Hon har kritiserat diskriminering. Ibland accepteras kritiken och leder till något bättre, men flera arbetsplatser har brutit med henne.

– Det ångrar jag inte. Kyrkan måste våga gå mot strömmen. Vem ska annars ge röst åt dem som inte har någon?

Egentlig är hon en slags organisationskonsult och som sådan är hon också egenföretagare. Till arbetsplatser utanför Jakobsberg och församlingen erbjuder hon sina konsulttjänster, som i stor utsträckning är desamma som hon gör som arbetslivspräst.

Jobbet som arbetslivspräst är inte att sätt att locka folk till kyrkbänkarna, säger hon. Det handlar i första hand om att ställa existentiella frågor. Men om någon vill gå vidare och prata om andliga frågor finns det inget hinder för det. Anna Rosengren går upp varje morgon kvart över fem för att meditera. Utan det hade hon inte orkat med allt hon gör. Meditationen går ut på att öva sig i närvaro.

– Det gäller att leva livet här och nu så att man inte missar det.

FAKTA: Anna Rosengren
Arbete: Komminister i Maria kyrka i Jakobsberg och arbetslivspräst.
Ålder: 39 år.
Familj: Man och två söner på fem och åtta år. Har en kanin och delar katt med grannen.
Bor: Parhus i Jakobsberg – ekologiskt boende med gräs på taket.
Inkomst: Runt 25.000 kronor i månaden och ibland någon tusenlapp till från det egna företaget.
Fritid: Mediterar, joggar och är värd på Friskis och Svettis. ”Tar hand om mina relationer. De är heliga. Gud finns i goda relationer.”
Senaste bok: Fem personer du möter i himlen av Mitch
Alboms, som handlar om livet efter döden.
Valspråk: Störst av allt är kärleken.