Den som blir förtidspensionär i unga år kan få sin ålderspension sänkt med 1.800 kronor i månaden.

Så stor blir effekten av att regeringen har minskat pensionsrätten för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst. Tidigare har en större del – 93 procent – av förtidspensionärernas så kallade antagandeinkomst legat till grund för ålderspensionen. I höstas föreslog regeringen att bara 80 procent ska vara pensionsgrundande, och det har riksdagen ställt sig bakom. På så sätt sparar staten 1,7 miljarder årligen.

Hur mycket detta sänker pensionen för förtidspensionärerna när de fyller 65 är omtvistat. Riksdagsledamoten Tomas Eneroth (s) har bett riksdagens utredningstjänst att räkna. Beräkningen tyder på att en 30-åring med normal lön som drabbas av en allvarlig trafikolycka eller sjukdom, och helt mister sin arbetsförmåga, får sin ålderspension sänkt med 1.830 kronor i månaden.

Uppskattning som stämmer
Beräkningar på så lång sikt som 35 år kan aldrig bli exakta. Men siffran från riksdagens utredningstjänst ligger i linje med Försäkringskassans kalkyler.

– Ålderspensionen sjunker med omkring 1.600 kronor i månaden för en 30-åriing som får sjukersättning efter att ha tjänat kring 28.000 kronor i månaden, säger Arne Paulsson vid Försäkringskassan.

Folksams beräkningar tyder på ännu större effekter. Bolagets räkneexempel utgår från en man född 1967, som beviljades sjukersättning år 2006 och hade en antagandeinkomst på 239.900 kronor om året. Mannens ålderspension minskar med nära 2.700 kronor i månaden till följd av det nya sättet att räkna pensionsrätt. I praktiken slår inte hela minskningen igenom, eftersom den som har låg intjänad pension får rätt till garantipension.

De flesta som förtidspensioneras är äldre, och för dem blir förlusten ganska liten, påpekar Arne Paulsson. Har du fem år kvar till pension handlar det om någon hundralapp i månaden. Förlusten blir mindre ju lägre inkomst du har. Men de senaste åren har fler unga slagits ut från arbetslivet. 25.000 förtidspensionärer är under 30 år.

Saknar proportioner
– Är det rimligt att en ung trafikskadad människa blir av med över 22.000 kronor om året i ålderspension? frågar Tomas Eneroth. Eller att en arbetare som slits ut i 55-årsåldern förlorar 500 i månaden i ålderspension? De kan inte ta igen förlusten med eget arbete.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) bemötte kritiken vid en interpellationsdebatt i riksdagen:

– För dem som har lägst inkomst mildras effekten genom garantipensionen och bostadstillägget för ålderspensionärer. Vid lägre
pension blir också skatten lägre.

– Den viktigaste åtgärden för personer med sjuk- och aktivitetsersättning är att undanröja hinder för och stimulera till återgång i arbete.

FAKTA: En antagen inkomst grund för pension
För dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning fastställer försäkringskassan en så kallad antagandeinkomst. Den bygger på ett genomsnitt av de inkomster personen hade innan han eller hon blev sjuk. Antagandeinkomsten räknas upp med prisutvecklingen. När lönerna stiger snabbare än priserna sackar alltså antagandeinkomsten efter.

De kommande veckorna skickar Försäkringskassan ut orange kuvert med pensionsprognoser. Där har myndigheten inte hunnit ta hänsyn till det nya, snålare sättet att beräkna ålderspension för dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Läs också: nyhetsartikeln "LO-medlemmarna får högre pensioner"
Läs också: reportaget "Samma lön – men 5.000 mindre i pension"