/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/curanda.jpg
Från vänster Birgitta Norström, Jenny Hjelte och Lars Johansson är Kommunals blockadvakter utanför Curanda i Nacka. Foto: Claudio Bresciani.

Blockaden mot Curanda i Nacka fortsätter. Kommunal satte företaget i blockad förra veckan sedan ägaren Pirjo Leppiaho vägrat teckna kollektivavtal.

Det är första gången ett privat vårdföretag blir föremål för stridsåtgärder. Curanda vårdassistans har 30 anställda, varav fyra är medlemmar i facket.  Lars Johansson är ombudsman på Kommunal i Stockholms län. Han är bekymrad.

– Vi har haft förhandlingar men ägaren säger blankt nej. Det känns som om vi för en ojämn kamp mot en arbetsgivare som enligt uppgifter till oss behandlar sina anställda efter eget godtycke. Tyvärr har Nacka kommun inte visat något intresse för personalens villkor.

Pirjo Leppiaho säger till LO-Tidningen att hon har bättre villkor än kollektivavtalet och att hon därför inte behöver något avtal. Ingen i personalen har heller begärt det, uppger hon. Lars Johansson invänder mot resonemanget. Inget hindrar att en arbetsgivare har bättre villkor än avtalet, säger han. Facket vill ha avtal för att personalen ska garanteras sina rättigheter. Det är den modell Sverige valt.

Modellen är Pirjo Leppiaho inte intresserad av. Hon gör klart att hon vill bestämma över sitt eget företag och att hon inte vill ha någon inblandning från facket. Lönerna sätter Pirjo Leppiaho själv. Det sker inga årliga revisioner på företaget.

– Om personalen arbetar bra höjer jag lönen. Och om det skulle bli stora förändringar i löneavtalen följer jag förstås med.

Pirjo Leppiaho tycker att det fungerar bra och att det inte är några problem för henne att följa de lagar och regler som finns. Och försäkringar har hon tecknat. För att klara detta har hon hjälp av en arbetsrättsadvokat.

Pirjo Leppiaho anser att hon har bättre villkor än kollektivavtalet, men hon har aldrig läst ett avtal. Ombudet har bett Kommunal att få ett.

Om du aldrig sett ett avtal hur kan du då veta att du ligger bättre till?

– Det är bara en formalitet. Min personal tycker att de har det bra.

Enligt Kommunal är Curanda bara ett av flera vårdföretag i Nacka och andra kommuner i Stockholms län som vägrar att teckna avtal. Det är ett ökande problem, enligt Lars Johansson.

Han kopplar utvecklingen till att flera kommuner infört kundvalssystemet som funnits i Nacka sedan 1990-talet. Modellen innebär att kommunen auktoriserar företag som invånarna själva kan välja att anlita för bland annat omsorg, hemtjänst, personlig assistans och ledsagning. Curanda är ett sådant företag.

– Det ploppar upp många företag som inte har en aning om att det är arbetsmarknadens parter som ska teckna avtal. Det borde ligga i kommunernas intresse att inte godta den typen av företag.

Personalen inte i fokus
Personalens villkor är en sak mellan arbetsgivaren och de anställda, säger Nils Edsmalm på socialtjänstens utvecklingsenhet i Nacka. Han auktoriserar företag enligt kommunens bestämmelser och bekräftar att omvårdnadens kvalitet är i fokus, inte personalens situation. Kommunen förutsätter att anordnaren följer lagar och regler, men frågar inte och kontrollerar inte huruvida man följer arbetsrättslagstiftningen.

– Det är ett politiskt beslut att det ska vara så, säger han.

Kommuner kan inte kräva kollektivavtal när de handlar tjänster. Däremot kan de ställa krav på liknande villkor. Kommunal, som beslutat att kundvalsmodellen är att föredra, anser att kollektivavtal ska vara ett krav. Annars blir det inte konkurrens på lika villkor, säger Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande.

Blockaden i Nacka innebär förbud mot övertid och nyanställningar. Än har förbundet inte fattat beslut om ytterligare stridsåtgärder. Det som kan bli aktuellt är sympatiåtgärder från andra fackförbund.