Elektrikerna gör det mest. Transport minst. Det är stora skillnader på hur mycket LO-förbunden anlitar LO-TCO Rättsskydd i juridiska frågor.

Förra året anmälde Elektrikerna 57 nya fall till LO-TCO Rättsskydd. Det motsvarar 2,56 fall per tusen medlemmar, och i förhållande till medlemsantal är Elektrikerna därmed det förbund som utnyttjade fackens gemensamma juristbyrå mest.

– Vi har många försäkringsfall som vi lämnar till rättsskyddet. Tyvärr är det många arbetsskador inom vårt förbund och det ger en hel del tvister, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Konkurser bakom siffrorna
Han tror inte att medlemmarnas arbetsgivare är sämre än andra, och inte heller att de är mer oresonliga och tvingar fram fler tvister.

– Nej, hårdare är de nog inte, men vi hade ganska många konkurser förra året där medlemmar hamnade i kläm. Det ger också en del fall till rättsskyddet.

Elektrikerna och de andra fackförbunden försöker i första hand lösa rättstvisterna själva genom förhandlingar. Om det inte går kan medlemmarna beviljas rättshjälp och jurister kopplas in. De flesta förbunden lämnar då över ärendena till LO-TCO Rättskydd, men skillnaden på hur många fall förbunden driver genom juristbyrån är stor.

– Förbunden kan vara olika generösa med att bevilja facklig rättshjälp till medlemmarna. En del förbund driver också ärenden själva utan vår hjälp, säger Dan Holke som är chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd.

Fler arbetsskade-fall
Han berättar att de vanligaste fallen som rättskyddet driver är försäkringsärenden. Ofta gäller de arbetsskador som den drabbade
inte fått ersättning för. Fallen med indragen sjukpenning eller sjukersättning har också ökat kraftigt det senaste året. De arbetsrättsliga tvisterna handlar oftast om löner eller uppsägningar.

Transport är det förbund som lämnar minst fall till rättsskyddet i förhållande till medlemsantal. Förbundet anmälde bara sju nya fall förra året, vilket är 0,11 ärenden per tusen medlemmar. Det är 23 gånger färre än Elektrikerna.

– Det beror på att vi har en egen förbundsjurist som tar hand om det mesta, säger Per Winberg, förbundsordförande för Transport.
Han tror inte att förbundet totalt driver färre tvister än andra förbund, och inte heller att reglerna för att få rättshjälp är strängare inom Transport.

– Snarare tvärtom. Jag tror vi är mer givmilda och generösa eftersom vi har en egen jurist.

Beror på räknesätt
När det gäller totalt antal ärenden hos LO-TCO Rättsskydd förra året stod de största fackförbunden Kommunal och IF Metall för de flesta. Kommunal hade 420 och IF Metall 350 nya ärenden förra året, men i antal fall per tusen medlemmar kommer förbunden långt efter elektrikerna.

Totalt anmälde LO-förbunden 1.346 nya ärenden till LO-TCO Rättsskydd. Som LO-Tidningen redan kunnat berätta innebär det en ökning med tolv procent i jämförelse med året innan.

FAKTA: Nya fall hos LO-TCO Rättsskydd under 2006

Förbund: Per 1.000 medlemmar: Egen förbundsjurist:
Elektrikerna 2,56 Nej
Målarna 2,18 Nej
Livs 1,74 Nej
Skogs- och Trä 1,49 Nej
Musikerna 1,49 Ja
Fastighets 1,37 Nej
Grafikerna 1,31 Nej
IF Metall 1,04 Ja 
Seko 0,96 Ja
Hotell- och restaurang 0,76  Nej*
Pappers 0,75 Nej
Kommunal 0,74 Nej
Handels 0,55 Nej
Transport 0,11** Ja
* Ingen förbundsjurist, men två juristutbildade ombudsmän som kan driva ärenden.    
** Beräkningen bygger på uppskattat medlemsantal från förundet. Uträkningen bygge rpå uppgifter från LO-TCO Rättsskydd, samt antalet aktiva medlemmar (ej pensionärsmedlemmar) i förbunden den 31 december 2006.    


Läs också: nyhetsartikeln "Utan facket hade han inte haft något"
Läs också: nyhetsartikeln "Tuffare klimat tvingar facket till domstol mer"
Läs också: mer om LO-TCO Rättsskydd