/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/tunbras.jpg
Om inte psykopaten försvinner, fly då din kos. Allt annat är hälsofarligt. Så lyder Lars-Olof Tunbrås råd. Foto: Björn Larsson Rosvall.

Det finns ett sant och ett falskt ordspråk som kan kopplas ihop med problem på arbetsplatser. Det sanna lyder: Bättre fly än illa fäkta. Det falska, som varit vanligt under senare år: Det är inte ens fel att två träter.

– Tack och lov inser allt fler att det finns hopplösa fall. De som drabbas av sådana personer har ingen skuld.

Författaren och chefsrekryteraren Lars-Olof Tunbrå talar om psykopater i arbetslivet. Det är ofta chefer, men kan också vara kolleger, som har ett beteende som skapar kaos, lämnar psykiska skadade människor efter sig och som kostar mycket pengar varje år.

För fyra år sedan kom hans bok ”Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga” ut för första gången. I dagarna ges den andra och omarbetade upplagan ut. Lars-Olof Tunbrå säger att han, sen sist, har lärt sig mer om de skador som psykopater gör på organisationer och människor. Särskilt allvarliga är de psykologiska skadorna som ofta blir livslånga.

Inga isolerade galningar
Han vill sprida kunskap om att psykopater finns och att det inte alls är fråga om de extrema exempel som vi får oss till del genom medier, film och böcker. Psykopater är vanligen inte massmördare, säger han. De kan hamna i en sådan situation, visst, men problemet är att psykopater finns överallt, i alla miljöer och i alla samhällsklasser.

Under de föreläsningar om boken som Lars-Olof Tunbrå gjort har han upptäckt att det han säger fungerar som rehabilitering för många drabbade, vars självkänsla nått botten efter en konfrontation med en psykopat.

Hans erfarenhet är att terapeuter ofta lägger sten på börda genom att fråga offret vad hans eller hennes skuld är i det som hänt. Lars-Olof säger klart och tydligt: Du har ingen skuld. Du råkade bara vara där. Lars-Olof Tunbrå vill inte att den som läser boken gör en checklista och går ut och testar människor omkring sig. Det tar flera veckor av professionellt arbete att diagnosticera psykopati.

Det man i stället kan göra är att lära sig känna igen den process som alltid sätts igång. Ofta är det en chef det handlar om eftersom psykopater söker makt och den som ska bli chef måste ha den viljan. Det är inget fel i sig, understryker Tunbrå.

Makten lockar
Skillnaden mellan psykopaten och en vanlig chef är att den senare vill ta ansvar och visa hänsyn till sina medarbetare. Det gör aldrig en psykopat, enligt Lars-Olof Tunbrå. Däremot kan psykopaten knyta personer till sig med hjälp av hållhakar och belöningar. Processen ser i stora drag ut så här: Om psykopaten tror att han eller hon har nytta av dig kopplar han/hon på sin charm. Efter en tid upptäcker du att han/hon stjäl dina resultat, personen i fråga håller inte det ni kommit överens om och inget som sägs går att lita på. Lögnen är ständigt närvarande.

Efter en tid börjar du skuldbelasta dig själv och undra vad du gör för fel. Förr eller senare kommer du fram till att nu får det vara nog. Du säger ifrån.

Vid en vanlig konflikt kan man lösa problemet men det går inte här. Psykopaten börjar trakassera och manipulera. Vänder allt till din nackdel. Letar små misstag, som görs stora. Den som till sist avslöjar psykopaten, med exempelvis ekonomiska fel, kan vänta sig att hämnden kommer. Det gör den alltid, enligt Lars-Olof Tunbrå, vars huvudbudskap är:

– Ta inte strid. Försök inte överlista. Det är livsfarligt.

Eftersom en psykopat, enligt Tunbrå, säger olika saker till skilda personer får en konsult som kommer in på arbetsplatsen en mycket splittrad bild. Där orsaken till ett problem är otydlig kan en psykopat ha varit framme, säger Lars-Olof. Analysen av var problemet egentligen ligger blir konsultens viktigaste uppdrag. Och oavsett vilket är rådet detsamma: Om inte psykopaten försvinner, fly då din kos. Allt annat är hälsofarligt.

Läs också: Ladda ner Lars-Olof Tunbrås lista på hur du undviker att anställa en psykopat