Uttagsautomater och banktjänster i butiker har blivit allt vanligare. Handels saknar helt en säkerhetsanalys för tjänsterna på Seven Eleven och Pressbyrån och varnar för en kraftig ökning av riskerna för hot och rån.

Fackförbundet Handels och arbetsgivarna Svensk Handel har ett gemensamt mål: minska kontanthanteringen i butikerna. På Seven Eleven och Pressbyrån kommer den däremot att öka, spår Maria Born, arbetsmiljöombudsman på Handels. Reitan servicehandel AB, som står bakom de båda kedjorna, har tecknat två avtal: Kontanten sätter upp uttagsautomater inne i butikerna och Western Union erbjuder kunderna sin transfereringstjänst som gör det möjligt att skicka och ta emot pengar från utlandet.

Sammantaget den största tillbakagången av säkerheten i handelns historia, anser Maria Born.

– Det gör att det blir mycket pengar i omlopp som personalen ska ta hand om, säger hon.

Jämför med banker
Riskanalyser som Handels ombudsmän gjort tillsammans med enskilda butiksföreståndare visar att risken för hot och rån mångdubblas. I nästa vecka skickar förbundet en skrivelse till Arbetsmiljöverket med krav på att stoppa verksamheten. 

Banktjänster kräver den säkerhet som banker har, anser Handels.

– På Pressbyrån kan du ju bara ta ett hoppsasteg och vara på andra sidan kassan, säger Maria Born.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund säger att målet är minskad kontanthantering, men att det
ändå kommer att dröja väldigt länge innan alla betalar med kort. Och då är det näst bästa att uttagsautomater med ett helt slutet system flyttar in i butikerna.

Penningskickandet till och från andra länder tror han inte blir något större problem, eftersom det inte kommer att röra sig om några större belopp. Någon ökad rånrisk finns inte, tror han. Ur företagarsynpunkt är bankomaterna också ett sätt att locka fler kunder.

– Vi skäms inte för att vi vill öka köplusten, säger han.

Struntsummor
Pär Örtenholm, säkerhetschef på Reitan servicehandel AB, ser heller ingen ökad säkerhetsrisk med Western Uniontjänsten, som han inte vill kalla för banktjänst utan för en transaktionstjänst för att skicka pengar till och ta emot pengar från utlandet.

– Med de blygsamma belopp det rör sig om anser vi inte att det är en förhöjd risk, säger han.

Inte heller uttagsautomaterna innebär någon förhöjd risk eftersom de sköts av en extern part med mycket hög säkerhet, anser han. Kunder och personal bidrar också tillsammans till den höjda säkerheten kring uttagsautomaten. Dessutom påpekar han att antalet butiksrån sänktes i hela landet mellan 2005 och 2006, och i Pressbyrån med så mycket som 52 procent.

FAKTA: 400 butiker i Sverige
Pressbyrån finns i hela landet med sina cirka 325 butiker. Seven Eleven finns i 23 länder. Norskägda Reitankoncernen har sammanlagt 73 Seven Elevenbutiker i tre geografiska regioner: Stockholm, Göteborg och Öresund. Båda kedjornas butiker drivs av fristående franchisetagare.