Kunskapen om mänskliga rättigheter har blivit större på svenska storföretag.

Varje år låter Amnesty business group undersöka hur det står till med kännedomen och hanterandet av frågor som berör mänskliga rättigheter.  81 storföretag har fått svara på frågor.

Därefter har ett index sammanställts där företagen rankas efter vilka verktyg de har för att undvika att bryta mot mänskliga rättigheter. Amnesty presenterade resultatet i dag, torsdag.

SKF bra
Bäst verktyg har SKF, Ikea, Sandvik, Electrolux, Atlas Copco och OMX, enligt Amnesty Internationals undersökning.

– De som hamnar högt har generellt ett mer professionellt sätt att förhålla sig till dessa frågor. Men det betyder inte nödvändigtvis att de aldrig brutit mot de mänskliga rättigheterna, säger Filippa W Bergin på Amnesty business group.

Skogen dålig
Minst förebyggande arbete görs av råvaruindustrin (skog, massa, malm, olja och gas).

Amnesty International uppger att kännedomen om mänskliga rättigheter tredubblats inom industrin, jämfört med 2005/2006, och fördubblats bland företag inom konsumentvarubranschen.

I årets undersökning visade hälften av företagen att de hade en god kännedom om vad mänskliga rättigheter är.

Vad är då mänskliga rättigheter?

– En sorts internationell lag som de flesta länder har skrivit på. Till exempel rätten att inte bli mördad på sin arbetsplats, rätten att inte vara slav, rätten att ha sitt privatliv i fred, säger Filippa W Bergin.