Nu tänker Mats Odell sälja miljonprogrammets nedslitna bostäder till de boende. Men så lättlurade är inte innevånarna i dessa områden att de går på detta bondfångeri.

Kommunminister Odell bor i Täby som också allianskolegan Fredrik Reinfeldt gör. Mats Odell och hans kolegor i Täby har motat flyktingmottagande i ett decennium. Men nu har Täbys politiker lovat att ta emot 100 flyktingar på tre år. Bara man inte spräcker livsstycket när man tar i så kraftfullt!

I Täby har Odell och hans allianskolegor sålt kommunens hyresrätter långt tidigare, vilket medvetet skapat en överklassegregation.
 Detta har gjort att valfriheten saknas för äldre som vill ha en hyresrätt i Täby. Effekten blir att man blir av med kostsamma äldre som vill flytta från sitt villaboende och mindre ekonomiskt bemedlade unga medborgare med flera.

Detta system tänker den kristdemokratiske kommunministern Mats Odell överföra på hela Sverige i en medmänskligt obegriplig strävan.

Lasse Ljungh