/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/mats1.jpg
Mats Dillén

…Mats Dillén, 45 år,
som blir ny chef för statliga Konjunkturinstitutet (KI) där han hittills varit prognoschef.

Blir prognoserna mer exakta nu?
– Nja, det vill jag väl inte säga, men vi arbetar ju hela tiden med att förbättra det vi gör.

Du tar över när svensk ekonomi går för högtryck. Vilka är de största hoten?
– Internationellt är det främst utvecklingen i USA, även om riskerna för en abrupt nedgång har minskat. Nationellt är avtalsrörelsen viktig. Skulle vi få alltför höga löneökningar tvingas Riksbanken strama åt. En viss osäkerhet finns också kring regeringens finanspolitik eftersom effekterna av så omfattande reformer är svårbedömda.

Hur stort är löneutrymmet i årets avtalsrörelse?
– Vi analyserar inte avtalsrörelsen på det sättet. I vår lönebildningsrapport har vi räknat med två scenarier, ett med 3,5 till 4,0 procent i löneökning under tre år, och ett med nästan 5 procent. Det högre alternativet ger en sämre samhällsekonomisk utveckling med lägre sysselsättning och paradoxalt nog också en sämre reallöneutveckling på sikt.

Din företrädare Ingemar Hansson deltog ofta i debatten om konjunkturer. Kommer du att agera på samma sätt?
– Vi ska synas och jag kommer att delta, men jag ser gärna att också fler av våra medarbetare syns utåt.

Har du några planer på förändringar inom Konjunkturinstitutet?
– Nej, vi har haft en positiv utveckling och jag tror att jag har blivit utsedd för att jag ses som en garant för kontinuiteten. Men naturligtvis kan vi alltid bli bättre.
 
Vad kan bli bättre?
– Vi kan förbättra våra finanspolitiska analyser, det vill säga analysera effekten på tillväxten av olika åtgärder. Vi måste också kunna möta behovet av nya typer av analyser. För verkligheten överraskar alltid på olika sätt.