Sedan centerpartiet blev ett bihang till moderata samlingspartiet har Maud Olofsson ljuva stämma inte hörts mycket i det svenska mediabruset, förutom när det gäller hennes nyvunna intresse för rymdfrågor. Tydligen har hon utsett Christer Fugelsang och rymden som den enda rätta vägen för att komma till tals med journalister och media. Men det förvånar inte, eftersom det mesta hon uttalar är tyngdlöst.

Kjelle Lundgren