Tysklands förbundskansler Angela Merkel har skrivit brev till regeringscheferna i EU – inklusive Fredrik Reinfeldt – där hon inbjuder till samtal om EU:s konstitution. Regeringen har hemligstämplat brevet. Den sannolika orsaken till detta är att Merkel i brevet lägger fram sin strategi hur konstitutionen skall kunna genomdrivas mot folkens vilja.

Angela Merkel var tidigare medborgare i Östtyskland (DDR). Alla vet vi vad som pågick där. Är det helt enkelt så att hon inte vill eller förmår frikoppla sig från den antidemokratiska miljö som frodades där. Det kan inte tolkas på annat sätt. Om hon verkligen tagit avstånd från det förflutna borde hon vara unionens spjutspets vad beträffar demokrati.

Allt tal från Margot Wallström och EU-ministern Cecilia Malmström om att EU skall demokratiseras är sålunda rent nonsens. När man ställer frågan till Malmström om varför regeringen hemligstämplar brevet blir svaret från den person, som gång efter annan påstår att hon vill utveckla demokratin inom EU: ”EU- ministern har ingen kommentar”!

Lovar omröstning
En annan uppfattning om medborgarnas rättighet att få folkomrösta om EU:s grundlag har däremot de franska socialisternas presidentkandidat Segolene Royal. Om hon blir vald lovar hon att folket skall få folkomrösta om konstitutionen. I ett eventuellt fördrag (konstitution) vill hon också ha inskrivet ett bättre skydd för sociala och grundläggande rättigheter däribland också de fackliga. Kanske borde Mona Sahlin lyssna på henne och därefter bjuda in de EU-kritiska socialdemokraterna till samtal.

Det är på tiden att medborgare och de medier som vill ha ett demokratiskt EU gör sin röst hörd. Trots allt vackert tal om demokrati och förankring av EU-frågorna hos folket så blir det bara munväder.

Husbondens röst
Här är några exempel ytterligare på att talet om öppenhet och folklig förankring bara är bludder. Sålunda tänker nu EU-kommissionen anställa egna journalister som skall sprida propaganda om EU:s förträfflighet. (Mot detta har flera journalistförbund reagerat). Redan i dag finns Europaposten som ges ut av EU-kontoret här i Sverige. Denna tidning skiljer sig inte på något vis från forna tiders Pravda och Tass. Den är i lika grad husbondens röst och tillåter inga avvikande eller kritiska åsikter. Samtidigt får vi skattebetalare betala den utan att få komma till tals.

Den som verkligen påstår sig vara demokrat måste gå till storms mot den hjärntvätt och avveckling av demokratin som pågår i namn av den Europeiska unionen (EU).

Låter vi det fortgå så här så kommer EU att om några år vara en fullvärdig kopia av det gamla Sovjetunionen. Enda skillnaden är den ekonomiska teorin som styr unionen. Den största likheten blir att medborgarna har mist sin frihet.

Olle Ljungbeck
Gävle