Efter en tids grubblande har nu den borgerliga regeringen presenterat sitt förslag till det pigavdrag man i valrörelsen lovade att införa.

Det är ett förslag som bör väcka jubel på landets slott och herrgårdar. De som bor där kan få sin skatt sänkt med flera hundra tusen.

Regeringens förslag går ut på att familjer som anlitar hemhjälp för städning, trädgårdsarbete och omsorg av barn och äldre kan få en skattreduktion om halva arbetskostnaden, dock högst 50.000 kronor per vuxen familjemedlem och år.

Det är numera mode bland nyrika börsdirektörer att bebo en herrgård. Ofta handlar det om generationsboende: far- och morföräldrar, vuxna barn och barnbarn stuvas in i flyglar och parad-våningar.

Att ta hand om ett herresäte är inget latmansgöra. Det är tjogtals rum att städa, mat måste lagas till såväl vardag som fest och parken ska vårdas. Allt detta kräver anställd personal; familjemedlemmarna hinner inte själva.

Antag till exempel att våra herrgårdsboende köper tjänster för 600.000 kronor per år. Det motsvarar två heltidsarbeten. Det behövs för att sköta en herrgård.

Regeringens förslag innebär att om de herrgårdsboende består av sex vuxna så kan dessa tillsammans kvittera ut 300.000 kronor i skattebidrag. Onekligen ett frikostigt bidrag till ett ståndsmässigt boende.

Kommer inte även de som bor mindre luxuöst att ha nytta av hushållssubventionen? Nej, inte många.

Förklaringen är enkel. Även om kostnader för städning subventioneras till hälften är de alltför höga för att normala familjer ska utnyttja subventionen. Den som bor i en trea i Bredäng städar hellre själv och använder sina pengar till annat.

Det finns gott om studier som visar detta. I Danmark hade man under ett antal år en hemsubvention liknade den som regeringen vill införa. Det visade sig att nästan hela subventionen gick till den tiondel av befolkningen som tjänade mest.

Av denna orsak har danskarna avskaffat subventionen, något som den svenska regeringen förtiger.

Men även om en skattesubvention av hushållstjänster är fördelningspolitiskt orimlig så leder den trots allt till nya jobb, påstår svenska tillskyndare av pigavdraget.

Men det är fel. Även här kan vi lära av danskarna. De har utvecklat en ekonomisk analysmodell för att studera jobbeffekterna av subvention av hushållstjänster. LO har i sitt remissvar på regeringsförslaget låtit en av sina ekonomer tillämpa den danska analysmodellen på svenska data.

Utfallet visar att ett genomförande av den borgerliga regeringens förslag leder till en omfördelning av arbetstillfällen, inte till att nya jobb skapas.

Den offentliga sektorn blir av med en miljard eller så
Enkelt uttryckt. Skattesubventionen medför att den offentliga sektorn berövas ungefär en miljard. Det motsvarar lönen för några tusen anställda i sjuk- och äldreomsorg eller annan offentlig verksamhet som skolor och bibliotek.

Dessa pengar används sedan till att betala de redan välmåendes städhjälp och trädgårdsmästare.

Ett genomförande av den borgerliga regeringens vallöfte betyder alltså införandet av en ny grupp av bidragsmottagare. Gruppen består främst av den tiondel av befolkningen som tjänar mest. De erhåller generösa bidrag för att kunna anställa pigor.

Kalaset får betalas av alla andra. De får betala priset i form av sämre vård, omsorg och skola. Det blir följden när tusentals offentliga jobb försvinner.

Den som har råd med en herrgård har råd att betala för städningen

Jag har förståelse för att den som äger en herrgård kan tycka det är drygt att själv behöva städa alla rummen. Men jag kan inte förstå varför jag och andra ska behöva bidra till betalningen av städhjälp.

Har man råd att skaffa sig en herrgård har man råd att helt betala städningen ur egen ficka. Herrgårdfrälset överlever utan bidrag.