SISTA ORDET. Efter en tids arbete med en bok om camorran (som är namnet på maffian i Neapel) slår det mig som underligt att den är så mycket mindre känd än maffian på Sicilien. I stora drag sysslar camorran och maffian med samma slags verksamheter. Klanerna organiserar våld som de tjänar pengar på genom att mot ersättning ”beskydda” andra delar av ekonomin. De är djupt involverade i handel med illegala varor som narkotika och vapen.

Både i Neapel och på Sicilien hamnar klanerna med ojämna mellanrum i intensiva våldskonflikter med varandra, så kallade maffiakrig, som resulterar i många dödsoffer tills nya balanser nås vad gäller klanernas styrkeförhållanden och intressesfärer. Slutligen bekämpas både camorran och maffian med samma hårda lagstiftning som ger åklagare och polis mycket fria händer och de dömda mycket hårda straff när det visat sig att de ingår i en sammanslutning ”av maffiatyp” som skott sig på den ”skrämmande verkan” som utgått ifrån den.

Yngre ledare än hos maffian – och mer våldsamma

Men camorran är för det första äldre än den sicilianska maffian. När den senare blev synlig genom att den kolliderade med den nybildade italienska staten i slutet av 1800-talet döptes medlemmarna av de sicilianska klanerna med det neapolitanska namnet: de kallades camorristi. För camorran hade redan länge varit identifierad som organiserad kriminalitet i Neapel. Neapelbor och den bourbonska staten hade fått tampas med dessa organisationer långt innan Italien skapades. För det andra är camorran mycket mer offentlig än maffian i allt sitt handlande. Kända camorristi, skriver till och med böcker och sånger som blir populära i Neapel och de umgås gärna med världsberömda fotbollssplare, som klanen Giuliano gjorde med Maradona. Uppgörelser och mord är även de långt mer ”offentliga” jämfört med den organiserade kriminalitetens hemlighetsmakeri på Sicilien. För det tredje är camorran mer våldsam än maffian. Fler mord begås och en effekt av detta är att camorraledare genomsnittligt är mycket yngre än maffialedare. Avskjutningen är större.

Men det är maffian som är berömd. Såväl avskyn för brotten som en sorts fascinerad romantisering av maffian är spridd över hela världen medan camorran är mindre känd. Det är till och med så att en del av de globalt mest kända maffiaberättelserna i verkligheten hämtat inspiration från Neapel men berättas som de handlade om Sicilien och sicilianare. Faktum är att den maffiaboss som var Mario Puzos inspirationskälla när han skrev Gudfadern var en neapolitansk gangster – Alfonso Tieri – och inte en sicilianare.

Att maffian trots detta är mer känd tror jag har med klass att göra. I Neapel är nämligen camorra en utväxt på den jättelika trasproletära befolkning som i århundraden bott i staden. Maffian på Sicilien är mera en sorts aggressiv medelklass. Den består i högre grad av människor som äger jord och frukt- och grönsaksodlingar på landsbygden. Den är också allmänt mer invävd i de politiska elitskikten.

Maffian består av ”finare” folk som mördar ”finare” folk

De mördade på Sicilien har därför högre samhällsställning än de mördade i Neapel. Maffian både består av ”finare” folk och mördar också ”finare” folk? Jag tror att detta faktum jagar starkare rysningar genom det ”finare” folk som styr informationsförmedlingen i världen.