Högeralliansens nya angrepp på a-kassan och fackmedlemmarna kräver nya kampinitiativ. De nya försämringar som presenterades under julhelgen innebär bland annat att fler snabbare kommer att få slut på sina 300 ersättningsdagar i a-kassan, och att fler tvingas ta a-kassejobb för 65 procent av lönen. Före jul höjde regeringen a-kasseavgiften och sänkte arbetslöshetsersättningen.

Då förslagen på försämrad a-kassa presenterades i oktober startade en debatt kring hur regeringens attacker kunde bekämpas. Ett flertal fackklubbar, bland annat landets alla gruvklubbar och Metallklubben på Volvo Umeverken, krävde att LO skulle utlysa en politisk strejk.

En politisk strejkdag skulle ha möjliggjort miljontals deltagare i demonstrationer till försvar av a-kassan. Även fackligt aktiva medlemmar i rättvisepartiet socialisterna (RS) drev detta krav, bland annat inom Kommunal.

En inspiration var de framgångsrika politiska strejker som skett i andra länder. Italienska fack har strejkat mot Berlusconis ekonomiska politik, hamnarbetare runtom i Europa mot EU:s hamndirektiv, de spanska facken mot försämrad a-kassa, och fransmännen mot försämrad pension och arbetsrätt.

Men LO-ledningen sa nej till politisk strejk och påstod först bland annat att en strejk skulle ”försvaga demokratins ställning”. LO utlyste i stället till sist en protest den 14 december som inte hade någon chans att stoppa regeringens förslag. LO-ledningens ovilja att använda medlemmarnas fulla styrka innebar att högeralliansen ansåg sig ha fått grönt ljus för fortsatta angrepp. Först tog regeringen beslut om de föreslagna försämringarna av a-kassan.

Men då regeringen förstod att LO-ledningen inte tänkte ta någon riktig strid la man alltså under julhelgen fram förslag på ytterligare försämringar av a-kassan. LO-ledningens passivitet inspirerade regering och arbetsgivare till nya attacker. Denna passivitet måste nu brytas.

LO måste utlysa en landsomfattande politisk strejkdag med massdemonstrationer under våren. En protestdag skulle kunna avskräcka högeralliansen från ytterligare attacker. En sådan skulle också gynna möjligheterna att få rejäla lönelyft i avtalsrörelsen.

Tomas Westerström
Kommunalare

Frank Pettersson
Rättvisepartiet Socialisterna