De flesta har nu fått lön och reagerat över fack- och a-kasseavgiften. De flesta reagerar med både ilska och förtvivlan. Kostnaden har blivit hög. Tacka moderatregeringen för detta. Det framgår oftast inte vad som är fackavgift och vad som är a-kassebeloppet.

Om totalkostnaden är ungefär 600 kronor/månad, så är a-kasseavgiften cirka 360 och medlemsavgiften till facket cirka 240 kronor i månaden.

Medlemmarna har nu fyra alternativ att välja på:
• Gå ur fack och a-kassa, och du har inget skydd eller hjälp.
• Gå ur facket och vara kvar i a-kassan, och du har ersättning vid arbetslöshet men i övrigt ingen hjälp. Det kostar cirka 360 kronor/månad.
• Gå ur a-kassan och stanna kvar i facket, och du har fortsatt förhandlingshjälp, juridisk hjälp med arbetsrätten, bevakning av mbl, las, löneförhandlingar med mera. Fackliga försäkringar gäller. Detta kostar cirka 240 kronor/månad.
• Stanna kvar i fack och a-kassa som vanligt, om du har råd med det.
Löper man risk att bli arbetslös skall man tänka sig för två gånger före beslut.

Med vilken rätt tafsar moderatregeringen på vår a-kassa? De flesta moderater är inte medlemmar i vare sig fack eller a-kassa. Varför skall de som står utanför detta,  få bestämma över det facken har byggt upp i generationer?

Om hälften som i dag är med i a-kassan går ur och vi senare kommer in i en lågkonjunktur så skulle köpkraften rasa så kraftigt att vi rusar in i en depression. Kommunernas ekonomi skulle också rasa på grund av de ökade kostnader som skulle uppstå.

Jag gillar Frankrike. Där tar de för sig.

Bo Bayard
Seko