I stället för bonus till cheferna vill Elektrikerna antingen att alla anställda ska få samma förmåner eller att pengarna används till lägre elpriser, bättre arbetsmiljö och säkrare elnät.

I dag, tisdag, utbytte facket och arbetsgivarna Energiföretagens arbetsgivarförening (EFA) krav. Förhandlingarna rör drygt 2 000 elektriker.

– Lönepåslagen blir inga problem. Det här är en bransch som har pengar och skriker efter folk, säger Tommy Olausson på Elektrikerförbundet.

3,9 procent
För facket är LO-plattformen utgångspunkt. Ett påslag på 3,9 procent motsvarar nästan 880 kronor. Det är dock vare sig aktuellt med en höjning av lägstalönerna eller några kvinnopotter.

Lägstalönen hänger redan med i löneutvecklingen. Den är 85 procent av genomsnittslönen för elektriker.

I facket finns nästan inga kvinnor som har löner under 20.000 kronor. Därför är kvinnopotten inte aktuell.

Sammanlagt lämnade facket över 28 krav till sin motpart. Tommy Olausson tror att det kommer att bli besvärligast att få igenom inflytande över bonusarna och att få en ordentlig höjning av beredskapsersättningen.

Beredskap
Nästan alla kraftverkselektriker går beredskap. Ersättningen är 1.800 kronor för en vecka, och den vill facket få upp med 1.000 kronor.

– De stora överskotten i kraftverksbolagen ska komma kunderna och montörerna till godo – inte bara direktörernas bonusprogram. Jag är övertygad om att vi kan få ett brett folkligt stöd för en sådan uppfattning, säger Tommy Olausson.

Elektrikerförbundet vill också förbättra lasreglerna och få avgångsvederlag på något år inskrivet i avtalet. Dålig arbetsmiljö ska kunna kompenseras med kortare arbetstid och bibehållen lön. Fackliga förtroendemäns ställning ska stärkas. Dessutom vill elektrikerna att det lokala facket ska kunna skilja entreprenörer som missköter sig från deras uppdrag.

Säger inget
Arbetsgivarna vill inte alls berätta vad de vill i förhandlingarna. EFA:s tillförordnade vd Ulrika Egerlid Schotte säger att hon inte känner för att berätta om budet. Fackets Tommy Olausson säger dock:

– Vi pratar i en positiv anda. Det finns en vilja hos arbetsgivarna att finna lösningar.