För två år sedan var 6 procent av alla bostäder belånade till 100 procent av marknadsvärdet. Denna siffra har nu sjunkit till 3 procent, till stor del beroende på marknadsvärdet har ökat. Lånen har i många fall blivit ännu större men ändå har belåningsgraden kunnat minska.

Det här kan ge en känsla av att ha större svängrum än vad ekonomin medger.

I takt med att bostadspriserna stiger ökar nämligen också möjligheten att låna mer. De senaste åren har svenskarna ökat sina bolån med hela 91 miljarder kronor årligen. 65 procent av alla som tagit nya bolån har låtit pengarna gå till renovering, men hela 70 procent har enbart eller dessutom utnyttjat pengarna till ren konsumtion av bil eller båt, möbler, inventarier eller semester.

En risk
Ingen bedömare har ännu talat om något stort kommande prisras. Däremot kan hushållsekonomin ändå bli pressad när hushållen först ökar sina lån när marknadspriserna stiger – och räntan därefter skjuter i höjden.

– Det är naturligtvis en risk. Det är därför viktigt att ta reda på vad det är som gäller, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.
– Jag är lite bekymrad över att det inte är fler än omkring hälften av alla hushåll som räknat på hur en räntehöjning slår mot den egna ekonomin. En sådan översikt bör man göra åtminstone någon gång per år, säger hon.

Konsumtion
Numera har bankerna oftast ingen åsikt om vad bolånen ska användas till och de kan alltså lättare gå till vanlig konsumtion.

– Det är inget fel att göra roliga saker med bolånen, lika gärna det som att sälja sin bostad och göra samma saker. Men man måste alltid se till att kunna klara av sina lån, säger Ingela Gabrielsson.

Samtidigt är inställningen till bolån en annan nu än tidigare, speciellt i storstadsområdena där priserna har ökat allra mest.

– Tidigare var man inriktad på att betala tillbaka sina lån allt eftersom. Men av dem som i dag tar lån på två eller tre miljoner kronor har många ingen plan på att någonsin betala tillbaka dem. De låter i så fall lånen gå vidare till nytt boende, säger Ingela Gabrielsson.

FAKTA: Så höga är lånen
Den genomsnittliga nivån på ett bostadslån i Stockholm är 1.250.000 kronor. I de tre storstäderna sammantaget är nivån 1.108.000 kronor, i övriga städer 681.000 kronor och i glesbygd 392.000 kronor.

Läs också: Nordeas rapport om bostadslånen