Arbetarna har under ett år höjt sina löner med 2,6 procent, medan tjänstemännen sett sina löner öka med 3,5 procent, enligt Statistiska centralbyråns siffror för privata sektorn.

Samma tid, från november 2005 till samma månad i fjol, höjde de statligt anställda sina löner med 2,1 procent, landstingsanställda med 2,3 procent och kommunalt anställda med 2,1 procent. För dessa tre grupper ingår dock inga rörliga tillägg vilket gör att de inte går att jämföra med privatanställdas löneökningar.