LO är mest kritisk av alla som kommenterar regeringens förslag om avdrag för hushållsnära tjänster. Facket riktar främst in sig mot att förslaget gynnar förmögna hushåll.

Den verkliga avdragsrätten för ett hushåll med två vuxna blir 100.000 kronor, skriver LO. Några nya jobb tror inte LO att det blir.

Organisationen anser dessutom att det är fel att bekämpa skattesmitning – svartarbete – med att erbjuda skattebefrielse.

Förslaget välkomnas av andra remissinstanser just för att det anses minska svartarbetet. Tanken bör prövas, skriver bland annat tjänstemännens huvudorganisation TCO.

Halva kostnaden
Det var strax före jul som finansdepartementet presenterade en promemoria som i korthet föreslår att vuxna fysiska personer ska få göra skatteavdrag på halva kostnaden för hushållstjänster. Högsta avdrag ska vara 50.000 kronor per person över 18 år.

Den som utför tjänsterna måste, enligt förslaget, ha F-skattsedel, antingen när tjänsten beställs eller när den betalas. Bland de tjänster som regeringen vill subventionerna finns barnpassning, städning, trädgårdsarbete, omsorg om äldre och funktionshindrade och tvätt vid tvättinrättning eller kemtvätt.    

Även de mest positiva remissinstanserna, som Skatteverket, har invändningar mot detaljer i förslaget. Verket vill begränsa avdragsrätten till enbart tjänster som städning, tvätt och strykning i hemmen. Skatteverket säger nej till avdrag för vård och omsorg samt tvätt utanför hemmet.

Ifrågasätter effekt
Andra ifrågasätter om det blir några sysselsättningseffekter, bland andra Institutet för tillväxtpolitiska studier och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau).

Ifau pekar på att sysselsättningseffekten har varit mycket låg i Finland, som är något av en förebild för regeringen. Detta trots att man i Finland även får dra av för byggtjänster, det som i Sveriges kallas rotavdrag. Det är den tjänst som finnarna använt mest.

Sveriges Byggindustrier kräver i sitt svar att hantverkstjänster måste ingå i paketet för att de ska ge sitt stöd.