Nu är det brudarnas tur. SKTF gick i dag, tisdag, ut och berättade att de kräver lägst 3,9 procent i löneökningar under nästa avtalsperiod. Och att det måste bli ett stopp på osakliga löneskillnader – om det så måste ske på männens bekostnad.

– Männen måste stå tillbaka, men det innebär inte att de ska få noll och inget, men det är klart att om någon ska få mer måste någon annan få mindre, säger SKTF:s förhandlingschef  Anders Hammarbäck.

Han understryker också att män i kvinnodominerade yrken tillhör den grupp som måste få högre löner.

– Vi måste också komma åt strukturella löneskillnader, som till exempel att anställda inom kommuner och landsting tjänar sämre än dem som gör samma jobb inom den privata sektorn.

Inga chockbesked
På det stora hela är det ont om kontroversiella frågor i tjänstemannaförbundets yrkanden. SKTF har kopierat industrins procentsats för löneökningar till skillnad från HTF som räknat om siffran.

– Vi har förstås också analyserat löneläget, och jag är inte orolig för att lägst 3,9 skulle vara ett för lågt krav.

Annars har förbundet flera krav som går in i varandra eftersom de alla handlar om hur lönerna ska sättas. SKTF vill att parterna ska lägga mer krut på själva löneförhandlingsprocessen.

– Våra medlemmar måste veta vilka lönekriterierna är och de måste veta hur förhandlingen kommer gå till. Arbetsgivaren måste ha samma kunskap, och dessutom ha ett reellt löneutrymme att förhandla om, säger Anders Hammarbäck.

Viktigt att prata
Förbundet vill också att de egna medlemmarna ska diskutera lönesättningen med varandra för att få igång en lokal diskussion om de frågor som betas av i avtalsrörelsen centralt. En annan del av lönesättningen är att förbundet vill ha skarpare skrivningar kring lönekartläggning.

Bland listan på de allmänna bestämmelser som förbundet vill driva igenom finns förbättrade villkor vid föräldraledighet.

– Den som är föräldralkedig ska ha ett extra tillägg på 10 procent under sex månader.

FAKTA: SKTF:s krav
•    Löneökningar med lägst 3,9 procent.
•    Skarpare skrivningar kring lönekartläggning på alla arbetsplatser
•    Lönespridningen ska öka genom att de lokala parterna ska genomföra särskilda åtgärder.
•    Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska åtgärdas.
•    Löneprocessen ska förtydligas och regleras i avtalet
•    Löneläget inom kommuner och landsting ska höjas.
•    Förbättrade villkor vid föräldraledighet
•    OB-ersättningen ska följa reallöneökningen
•    Kompetensutveckling ska ersättas på samma villkor som övrigt arbete
•    Ett ettårigt alternativt tvåårigt avtal.