LO levererade sina synpunkter på regeringens las-förändringar i dag, måndag. Facket är i sitt remissvar mycket kritiskt till delar av förslaget medan de finns andra förändringar som vinner LO:s gillande.

En del av det som regeringen ändrar på är beslut som fattades med den förra riksdagsmajoriteten men som ännu inte börjat gälla. Det gäller automatisk tillsvidareanställning för visstidsanställda samt tiden för att arbeta in återanställningsrätt för den som blivit av med jobbet. LO motsätter sig dessa två förändringar.

Genom att regeringen nu vill att det ska vara möjligt att vara vikarie i två år och visstidsanställd i två år kommer tidsbegränsade anställningar att kunna pågå i fyra år inom en femårsperiod.

– Regeringens förslag ger längre tid i otrygga anställningar för många löntagare. Det är fullkomligt oacceptabelt, säger Erland Olauson, LO:s avtalssekreterare i ett pressmeddelande.

Bland de förslag LO gillar finns att företrädesrätten till återanställning ökar från nio till tolv månader och att tillfällig föräldrapenning för vård av ett allvarligt sjukt barn ska vara semesterlönegrundande.

Även TCO vänder sig mot förslaget. I ett pressmeddelande kritiserar tjänstemannafackets ordförande Sture Nordh att äldres anställningstrygghet försämras. Han pekar också på att kvinnor drabbas särskilt hårt av detta förslag och försämringarna i a-kassan.

Närmast ska regeringen bearbeta svar från de 58 remissinstanser som var inbjudna att lämna sina åsikter. Sedan kommer det slutliga förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd.

FAKTA: Regeringens förslag om las och semesterlagen
Regeringen vill:
• upphäva den förra regeringens förändring av tiden för automatisk övergång till tillsvidareanställning, som skulle ha trätt i kraft i sommar.  Den blir två år under en femårsperiod. Bara visstidsanställningar ska räknas in i den tiden.
• förkorta tiden för automatisk övergång till tillsvidareanställning för vikarier från tre år till två under en femårsperiod.
• upphäva den förra regeringens förändring av tiden för att upparbeta företrädesrätt till återanställning, som skulle börjat gälla i sommar. Den blir tolv månader under de senaste tre åren.
• förlänga tiden för återanställningsrätt från nio till tolv månader.
• att tillfällig föräldrapenning ska vara semesterlönegrundande vid vård av allvarligt sjukt barn.
• att säsongsanställning blir kvar. Den förra regeringen ville ta bort anställningsformen.
• att de tidsbegränsade anställningsformer ska bli färre. Det ska finnas fri visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och visstidsanställning av dem som fyllt 67 år.
• ta bort möjligheten att tillgodoräkna sig extra anställningstid för dem som fyllt 45 år, den har används vid beräkning av bland annat turordning, återanställningsrätt och skadestånd vid felaktig uppsägning. Inte heller de som fyllt 60 år får ha kvar de särskilda skadeståndsreglerna vid felaktig uppsägning.