Arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen vill öppna för uppgörelser mellan den anställde och företaget om löneform och arbetstidens förläggning.

EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn vill dock inte närmare kommentera utformningen innan saken ordentligt diskuterats med facket.

– Ett system passar inte alla. Vem som ska besluta är naturligtvis en diskussionsfråga i förhandlingarna, säger hon.

Personliga avtal
I sin framställan till facket skriver Elektriska installatörsorganisationen (EIO) att frågan om ackord eller prestationslön i första hand ska överenskommas mellan arbetsgivaren och de anställda. Det bör dessutom finnas utrymme för att medarbetaren och företaget ska komma överens om arbetstidens förläggning.

Åsa Kjellberg-Kahn säger att den viktigaste frågan för arbetsgivarna är en anpassning av avtalet till de nya möjligheterna för branschen att växa inom nya områden som tele, data och annan svagström. Enligt henne är installationsavtalet avpassat för starkströmsarbete och behöver därför ändras.

Anpassningar
Det EIO vill se är nya skrivningar om bland annat rekryteringar, som enligt arbetsgivarna är för strikt beskrivet i avtalet. Som en konsekvens av det ska reglerna om driftsinskränkningar ändras så att rätt personal kan sägas upp, eftersom kompetensen då kommer att vara olika.

– Vi hoppas komma en bit på vägen med anpassningen av avtalet i förhandlingarna. Risken är att branschen krymper om vi inte hoppar på tåget, säger Åsa Kjellberg-Kahn.