Elektrikerförbundet och arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen byter krav på installationsområdet i dag, fredag. Än så länge presenterar facket mest ett antal rubriker. Mycket handlar det om att gardera sig och att kunna ge svar på de krav som arbetsgivarna lägger fram.

Som regel brukar arbetsgivarna vara mer konkreta i sin framställan.

En utgångspunkt för Elektrikernas krav är LO-plattformen, enda avvikelsen är höjningen av avtalets lägstalön. Någon kvinnopott finns dock inte med. Men det beror på att det inte finns några kvinnliga elektriker som tjänar under 20.000 kronor i månaden.

– Kravet på en höjning av minimilönen med 1.500 kronor är helt enkelt en återställare, eftersom gapet mellan de utgående lönerna och minimilönen ökat, säger Arne Dufåker på Elektrikerförbundet.

Minimilönen – lägstalönen – i installationsavtalet är i dag 18.460 kronor för en fullbetald elektriker. Genomsnittslönen för en elektriker på ackord ligger kring 27.000 kronor i månaden.

20 krav till
Vid sidan av LO-plattformen tar Elektrikerna upp drygt 20 krav. Flera av dem handlar om lasregler.

Ett krav är förlängd återanställningsrätt. Facket vill skriva in i avtal att rätten att återanställas ska gälla i tolv månader i stället för lagens nio månader.

Dessutom vill facket att visstidsanställda ska ha återanställningsrätt under mycket lång tid – fem år. Syftet är att begränsa visstidsanställningarna.

Garderar sig
Facket vill även ändra lasbestämmelserna i koncernföretag för att undvika att sådana företag flyttar anställda mellan olika bolag och på så vis kringgå reglerna.

Bland rubrikerna finns även maximering av tidsbegränsade anställningar, med mera.

– Vi vet inte vilka förändringar regeringen genomför och vi vill gardera oss mot dem, säger Arne Dufåker.

Elektrikerna vill motverka försämringarna i a-kassan med ett krav om avgångsvederlag för dem som sägs upp.

Mot lönedumpning
Flera av kraven handlar om att motverka lönedumpning och garantera villkoren för anställda i utländska företag, som går med i arbetsgivarorganisationen. Kraven är inte preciserade än, men de går ut på att ackordet ska kunna användas direkt i sådana företag och att Elektrikerförbundet ska ha rätt att kontrollera lönerna även om det inte finns några medlemmar.

I de fall arbetsmiljön är dålig vill facket ha möjlighet till arbetstidsförkortning. De gäller i de fall när det inte går att skapa bra miljö, och det kan handla om arbeta i vägtunnlar med syrgasmask eller i varma inustriutrymmen.

Bland de övriga rubrikerna finns även krav på att direktörsbonus ska bort och att arbetsgivarnas möjlighet att vara orättvis ska begränsas.

– I första hand får vi nog försvara avtalet i förhandlingarna. Vad som blir stridsfrågorna är svårt att säga i förväg, säger Arne Dufåker.