Löneökningar är i fokus i den tyska avtalsrörelsen. IG Metall kräver sannolikt mer än sex procent.

Ekonomin blomstrar, produktivitetsökningen i industrin är hög och vinsterna stora. Metallfackets 2,4 miljoner medlemmar vill ta igen något av tidigare års uteblivna reallöneökningar. IG Metall beräknar att löneutrymmet är runt 6,5 procent.

– Företagen är fullt kapabla att betala det krav vi kommer fram till, säger Rudolf Welzmüller på IG Metalls centrala förhandlingsenhet i Frankfurt.

Momsen höjdes vid årsskiftet med tre procentenheter till 19 procent, något som gör vardagslivet dyrare för tyska löntagare. Inflationen stiger därför med över 2 procent i år, enligt IG Metall. Årets lönekrav kommer definitivt att bli högre än förra årets 5 procent, betonar Rudolf Welzmüller. Resultatet av det kravet blev 3 procents ökning av tarifflönerna.

Överdrivna krav
Traditionellt kräver IG Metall betydligt mer än vad parterna slutligen kommer överens om. Medlemmarna brukar acceptera mellan 60 och 65 procent av kravet. Om drygt en vecka, den 6 februari, lämnar IG Metalls verkställande ledning en första rekommendation till avtalsrådet. Därefter pågår diskussioner fram till den 26 februari då det slutgiltiga kravet presenteras, som bara marginellt brukar avvika från rekommendationen.

Löneökningar blir sannolikt IG Metalls enda krav. I förra årets avtalsrörelse slöts ett avtal med arbetsgivarna i Gesamtmetall om anställdas rätt till kompetensutveckling, något som inte kommer upp i år.

– Möjligen inleder IG Metall en diskussion med arbetsgivarna om hur rätten till deltidspension för äldre arbetare ska finansieras när det statliga stödet försvinner i slutet av 2009, säger Rudolf Welzmüller.

Tuffare för seniorer
Förbundskansler Angela Merkels regering vill öka pensionsåldern till 67 år och tänker ta bort möjligheten till deltidspension för dem som är över 60 år. IG Metall undersöker möjligheten att i stället få in en liknande rättighet i kollektivavtal. Över hela Tyskland pågår protestaktioner mot höjd pensionsålder.

Avtalet i tyska verkstadsindustrin löper ut den 31 mars, samtidigt med svenska IF Metalls. Därefter följer en månads fredsplikt fram till slutet av april då IG Metall kan börja strejka.

Trots fredsplikten kan så kallade varningsstrejker användas, korta arbetsnedläggelser på en till två timmar som inte behöver varslas, något som används flitigt i de tyska avtalsrörelserna. Fortfarande ökar tarifflönerna, lägstalönerna i avtalet, mer än de utbetalda lönerna. Gapet var cirka en halv procent förra året, uppger Rudolf Welzmüller, som hoppas att det gapet ska stängas helt med årets avtal.

Läs också: nyhetsartikeln "Kollektivavtalen försvagas steg för steg"

Läs också: allt om den tyska avtalsrörelsen på IG Metalls hemsida