/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/malmstrom.jpg
Europaminister Cecilia Malmström har anledning att vara glad, hon ligger i topp på listan på vilka ministrar som har sina pengar i etiska fonder. Foto: Henrik Montgomery.

Ministrarnas privata värdepapper består till stor del av fonder. Men bara tre ministrar har valt etiska fonder.

– Det är viktigt att veta hur mina pengar används, säger EU-minister Cecilia Malmström som har huvuddelen av sina pengar i etiska fonder.

Sveriges ministrar äger fonder för drygt 7,5 miljoner kronor. Men bara få ministrar utnyttjar möjligheten att placera i etiska fonder. Dessa fonder undviker att placera i företag vars verksamhet inte uppfyller vissa krav, det kan gälla investeringar i vapen, alkohol, tobak eller pornografi.

Etiska fonder kan också ta hänsyn till miljö eller arbetstagares rättigheter. Av de 339.000 kronor som Cecilia Malmström har sparat i fonder är 194.000 investerade i de etiska fonderna Humanfonden Röda Korset och Banco etiska Sverige.

– Det började med ett arv från min morfar. Han stod mig väldigt nära och var aktiv i Röda Korset och körde också de vita bussarna efter kriget. Jag är själv medlem i Röda Korset och tyckte det var viktigt att hedra honom, säger Cecilia Malmström.

Cecilia Malmströms tredje fond är ytterligare en Bancofond, Banco euro top 50. Banco har anslutit sig till FN:s etiska placeringsregler och ställer alltså grundläggande etiska krav på alla sina fonder. De reglerna gäller också för Bancos huvudägare, den holländska bankkoncernen ABN Amro.

Hägglund kvalar in
Socialminister Göran Hägglund äger två fonder i ABN Amro. Därutöver äger han andelar i tre ytterligare tre Bancofonder, Banco etiska Sverige, Banco etiska Norden och Banco etiska global. 28.000 av de 71.000 kronor som Göran Hägglund har investerat i fonder är placerade i de tre uttalat etiska fonderna.

Den tredje minister som äger andelar i etiska fonder är utrikesminister Carl Bildt. Han har totalt andelar i 20 fonder till ett värde av 4,8 miljoner kronor. 537.000 kronor av dessa är placerade i Banco humanfond, Banco etiska Norden och Banco etiska Europa.
Med en välvillig tolkning kan också statsminister Fredrik Reinfeldt sägas ha en etisk fond. Det är hans andel i fonden Banco teknik och innovation (värd 570 kronor av Reinfeldts totala fondinnehav på 23.000 kronor). Eftersom Banco följer FN:s etiska placeringsregler för alla sina fonder gäller det också Teknik och innovationsfonden.

Cecilia Malmström vill dock inte råda folk om hur de ska placera sina pengar.

– Jag har ingen anledning att recensera hur andra människor definierar etik. Det är inte fult att investera sina pengar så att de växer. Det som är viktigt är att det görs på ett öppet och transparent sätt.

– Bankerna kan bara ändra sig om kunderna ställer krav på att få veta var pengarna går, och då inser nog alltfler att det är en växande global rörelse att människor vill vara mer etiska.

Ministrarna då?
– Jag vill inte säga vad de bör göra men det är klart att alla offentliga personer – och vi politiker är offentliga mer än någon annan – måste i allt de gör vara medvetna om att de blir granskade och att de blir sedda eller inte sedda som föredömen.

Tio av ministrarna har valt att bara placera i fonder, alltså varken i aktier eller i andra värdepapper. Det är Mats Odell, Mikael Odenberg, Andreas Carlgren, Göran Hägglund, Sven Otto Littorin, Anders Borg, Cecilia Malmström, Nyamko Sabuni, Tobias Billström och Sten Tolgfors.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har förutom fonder för 23.000 kronor också sju stycken aktier i SEB till ett värde av 1.449 kronor.
Den som har ojämförligt störst förmögenhet är utrikesminister Carl Bildt med 16,8 miljoner kronor i aktier, optioner och fonder. På andra plats kommer Eskil Erlandsson med 5 miljoner kronor.

De övriga ministrarna äger i snitt värdepapper för 144.000 kronor. Fyra ministrar äger inga fonder. Och två ministrar äger över huvud taget inga värdepapper. Det är Christina Husmark Pehrsson och Gunilla Carlsson.

FAKTA: FN-regler styr etiska investeringar
Etiska fonder har restriktiva regler för vilka företag de placerar kundernas pengar i. De kan undvika investeringar i tobak, vapen och pornografi. Det kan också undvika investeringar i företag som misstänks använda barnarbete, diskriminering, dålig arbetsmiljö eller som motverkar fackliga rättigheter.

På den tidigare generalsekreteraren Kofi Annans initiativ tillkom FN:s regler för etiska investeringar, kallat The principles for responsible investment (PRI). I den lovar undertecknarna att ta sociala, miljömässiga och etiska hänsyn i sina placeringar, och
lovar också att påverka de företag de investerar i att verka på ett ansvarsfullt sätt.

Av de stora fondplacerarna verksamma på den svenska marknaden är det bara Banco, ABN Amro, Folksam och Carlsson investment som har anslutit sig till dessa principer.

Ett annat FN-initiativ är Global Compact. Det är ett nätverk som vill få världens företag att ta större hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetstagares rätt. Förutom Banco och ABN Amro har också Nordea och Swedbank anslutit sig till Global Compact. Varken Nordea eller Swedbank har dock ännu presenterat den handlingsplan som varje deltagare måste upprätta för sitt arbete i Global Compact.

Ladda ner: en pdf med hela listan på ministrarnas värdepapper