Amssiffrorna för förra året visar att 610.000 nya lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna. Det är 200.000 fler än under 2005.

De lediga jobben ökade mest under de sista månaderna 2006. Då var antalet nya jobb så stort att man får gå tillbaka till 1988 för att hitta bättre siffror.

Arbetslösheten minskade, men inte alls i samma takt som antalet lediga jobb ökade. Förklaringen är att arbetskraften växte. Det betyder helt enkelt att fler människor finner det mödan att söka jobb i stället för att exempelvis studera.

I genomsnitt var 349.000 människor arbetslösa under 2006, 15.000 färre än 2005. Andelen arbetslösa minskade från 8,0 procent 2005 till 7,6 procent 2006.

Av det totala antalet arbetslösa var 211.000, som motsvarar 4,6 procent, öppet arbetslösa och 138.000, eller 3,0 procent, deltog i Amsåtgärder.

62.000 ungdomar mellan 18 och 24 år var arbetslösa. Det är 5.000 färre än 2005.

Arbetslösheten blev mer ”rättvist” fördelat över Sverige förra året. Den minskade mest i tre län med hög arbetslöshet, Norrbotten, Gotland och Värmland.

Norrbotten har fortfarande den högsta arbetslösheten i Sverige med 11,8 procent arbetslösa. Därefter följer Gävleborgs län med 11,4 procent. Jönköpings län och Stockholms län har den lägsta arbetslösheten: 5,3 procent.