Svenskt Näringsliv och LO närmar sig uppgörelsen om avtalspension för privatanställda arbetare.

Parterna är helt eniga om hur pensionen ska se ut. I korthet ska den avgift som arbetsgivaren betalar in till den anställdes pension höjas från 3,5 till 4,5 procent av lönen. På lön ovanför en viss gräns, för närvarande 28.700 kronor i månaden, höjs avgiften till 30 procent av lönen.

Det återstående kruxet är hur kostnaden för de höjda pensionerna ska hanteras. Här har LO fått förslag från arbetsgivarna som är så intressanta att LO:s stora förhandlingsdelegation (som i den här förhandlingen består av LO:s avtalsråd) har kallats in till ett extrainsatt möte i morgon, fredag.

LO-styrelsen kommer sedan att diskutera förslaget på måndag i nästa vecka. I bästa fall kan pensionsuppgörelsen skrivas under på tisdag, då LO och Svenskt Näringsliv har bokat in nästa förhandlingsträff.