Det blir nu ett stort krig i världen, igen. Tro inget annat, USA kommer att anfalla Irak oberoende av vad FN beslutar. Det saknar betydelse. USA:s regering har redan bestämt sig. Det blir krig.

Så skrev jag på hösten 2002, fem månader före USA:s anfall på Irak. Jag fick rätt.

Det är en uppenbar risk för ett stort krig i världen igen. Tro inget annat, USA planerar att anfalla Iran oberoende om, när och på vilka villkor FN:s inspektörer får arbeta. Det saknar betydelse. USA:s regering har redan bestämt sig. De vill krig.

Så skrev jag på hösten 2004 för idag drygt två år sedan. Jag fick rätt ty jag skrev samtidigt att tre ting kunde förhindra kriget. Det första var att Georg W Bush inte skulle bli omvald men han blev omvald. Det andra var att EU kraftfullt skulle motsätta sig ett anfall på Iran, men EU:s protester har varit svaga. Det tredje var att kriget i Irak skulle gå dåligt för USA och kriget har gått uselt. USA drivs nu djupare in i det kaos i Irak som de bidragit till att skapa. Därför har inte och kommer inte USA, att anfalla Iran.

Inte nu, men sen!

Orsaken till kriget då det kommer, är inte att stoppa Irans program för produktion av anrikat uran. Orsaken är som i alla tidigare krig, att erövra naturresurser. Det som redan har skett i Irak. Iran är det enda land runt den oljerika Persiska viken där USA efter krigen mot Afghanistan och Irak inte kontrollerar oljan. Problemet, som kriget mot Iran ska lösa, att ta kontroll över Irans oljetillgångar kvarstår.

Tillgångarna på olja minskar i världen, kostnaderna för utvinningen på allt djupare vatten och i allt bistrare klimat ökar. Kontrollen över världens oljefält är strategisk för USA. Därför kommer kriget mot Iran – inte nu men sen.

Det kan dröja lång tid innan en av oljans män åter är president i USA. De har nu bara ett år på sig att förbereda det krig som kommer nästa gång de har makten.

Anrikat uran kan användas som bränsle i reaktorer men kan också användas för tillverkning av kärnvapen. Därför måste USA nu förhindra att Iran får tillgång till klyvbart uran, så att de inte har kärnvapen att försvara sig med när USA anfaller.

Men George W Bush förlorade i valen till kongressen i höstas. USA:s väljare är trötta på kriget i Irak. Inte i första hand för att det är orättfärdigt och strider mot folkrätten utan för att det går dåligt. USA är på väg mot ett nytt Vietnam.

Lösningen för Vita Huset blir då att dess nära allierade, Israel, nu bombar och förstör Irans anläggningar för anrikning av uran. Men att förstöra dessa anläggningar är inget mål i sig, målet är att göra nästa krig möjligt.

Strategiskt är kriget givet, nästa gång oljans män har presidentmakten i USA. Men politiskt går det att förhindra, det beror på allas vårt motstånd mot USA:s nästa krig.

God save you, people of Iran and US,
save you from George W Bush

Ingemar Göransson
LO-utredare
Skriv till debattredaktören