När Världssocialt forum nu  hålls i Nairobi är det afrikanerna som sätter fart på mötet. Den inledande manifestationen startar med sång och dans i Kibera, Kenyas största slumområde. Och detta är en politisk markering.

Annars brukar de fattiga innevånarna i Nairobi hållas borta från centrum vid de stora konferenserna. Men sedan blev en av stridsfrågorna på årets Sociala forum varför deltagaravgiften är satt så hög att sluminnevånarna inte har en chans att vara med. Det slutade med att kenyanerna sista dagen fick gratis inträde.

Ett genomgående tema på forumet blev rätten till arbete. Den fackliga rörelsen har hamnat i en ny situation när den måste ta ställning till den växande informella arbetsmarknaden: Hur skall facket organisera gatuförsäljare, hur ser det på alla dem som arbetar utan ordnade anställningar, exempelvis immigranter?

De fackliga organisationer som fanns med på forumet ägnade mycket möda åt att diskutera en gemensam strategi kring det som kanske är en ödesfråga för hela fackföreningsrörelsen.

Mycket att lära
Jörgen Hammarin från Brunnsvik tyckte att samtalen kring hur facket organiserar dem som arbetar på den informella arbetsmarknaden var mycket spännande.

– Jag tror att den diskussionen är viktigt för oss i Norden, säger han.

– I de länder där halva arbetsstyrkan finns på den marknaden är den helt avgörande. Jag blir mer och mer övertygad om att vi i
Norden måste göra en kunskapsresa för att förstå konsekvenserna av det globala klassamhället.

Han konstaterar  att det finns mycket att lära världshandelns orättvisor och följderna av privatiseringarna i tredje världen.

Joao Felicio är internationell sekreterare i brasilianska CUT som skickat 50 deltagare till forumet.

– Det är uppenbart att forumen har haft en stor betydelse genom att föra samman fack, sociala rörelser och enskilda organisationer från hela världen. Där har byggts kontakter och skapats politiskt medvetande, säger han.

Dags att sätta igång
– Nu behöver vi gå vidare. Det måste skapas en agenda för konkreta gemensamma aktioner kring områden som miljön, utlandsskulden och fred, inte minst nu med Bush.

Joao Felicio ser många områden där fack i olika länder kan samarbeta ett läge när transnationella företag flyttar till de länder där facken är svagast.

– Fördelen med dessa forum är att här kan vi enklare och öppnare diskutera fram gemensamma lösningar, tycker Joao Felicio.

FAKTA: En motpol till ekonomiskt forum
Världssocialt forum genomför des för första gången i Porto Alegre i södra Brasilien som en motpol till det ekonomiska forum som varje år arrangeras i Davos. Sedan dess har forumet genomförts ytterligare tre gånger i Porto Alegre och en gång i Mumbai, Indien. Dessemellan har ett antal regionala forum hållits. I denna vecka genomfördes det för första gången i Afrika. Under fyra dagar hölls mer än 1.000 seminarier för ungefär 50.000 registrerade besökare från alla världsdelar.

Lennart Kjörling
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen