I de pågående förhandlingarna mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall diskuteras arbetstiden. Arbetsgivarna vill ha omfattande förändringar, som skulle ge arbetsgivarna mer att säga till om och som skulle göra det möjligt med bortåt 400 timmars övertid per år.

IF Metall tänker inte gå med på några sådana omskrivningar av kollektivavtalet.

– Vi ställer andra tuffa krav. Vi vill att övertid ska vara frivillig, säger Veli-Pekka Säikkälä på IF Metall.

I nuvarande avtal har arbetsgivarna möjlighet att beordra övertid. För att slippa den beordrade övertiden kan den anställde tvingas söka ledigt och få sina skäl granskade av en chef.

Beredskap
Teknikarbetsgivarna vill också införa arbetsberedskap i avtalet. Sådan finns i dag bara genom lokala överenskommelser. Finessen för arbetsgivarna med att föra in den i det centrala avtalet är att metallarbetarna har arbetsskyldighet på alla delar i kollektivavtalet.

Även om klyftan mellan buden från fack och arbetsgivare är stor uppfattar Veli-Pekka Säikkälä diskussionerna som konstruktiva.

Lönebudet är visserligen för lågt, men betydligt högre än i förra avtalsrörelsen. Då bjöd arbetsgivarna 0,9 procent i lönepåslag för första avtalsåret. Resultatet blev 1,7 procent i ren lönehöjning plus omställningsförsäkring och löneöversyn. Med samma utveckling i förhandlingarna lär facket få minst de 3,9 procent de krävt i lönepåslag.

Öppningsklausuler
Öppningsklausulerna – som öppnar för lokala uppgörelser helt utanför kollektivavtalet – tycks inte arbetsgivarna hålla så hårt på. Så uppfattar i alla fall Veli-Pekka Säikkälä motparten. Teknikföretagens vd Anders Narvinger har lite undvikande sagt att öppningsklausulerna kommer att införas – förr eller senare.

– Allt kan dock förändras snabbt. Inget är klart förrän allt är klart, säger Veli-Pekka Säikkälä.