En löneökning på 4,5 procent eller minst 550 kronor, höjda lägstalöner och en satsning på kvinnorna. Så kan HTF:s yrkanden sammanfattas och förbundet motiverar de höga kraven med att de matchar industrins krav.

HTF:s förhandlingschef, Tommy Mases, kommenterade i dag, tisdag, för första gången förbundets krav på arbetsgivarna i årets avtalsrörelse:

– Vi har räknat på löneläget och gått igenom könsfördelningen och då är det tydligt att vi har halkat efter. Så 4,5 procent i ökning är där vi landar när vi räknar om industrins krav på 3,9 procent.

HTF har tidigare ifrågasatt om det även i framtiden bör vara industrin som sätter normen i förhandlingarna, men Tommy Mases poängterar att förbundets krav rimmar med dem från Facken inom industrin.

Kvinnoperspektiv
– Vi ser det inte som en konflikt. Industrins bud är det som gäller för dem och nu har vi utgått från våra medlemmar. Då ser vi tillexempel att medianlönen för oss är 24.000 kronor i månaden samtidigt som den är 28.000 inom industrin.

– Till det kommer att 75 procent av dem som ligger under 24.000 är kvinnor, vilket gör frågan viktig även ur ett jämställdhetsperspektiv.

En annan aspekt av lönekraven är att lönen ska räcka till. Tjänstemannaförbundet har haft som devis att man ska kunna leva på sin lön och det återkommer Tommy Mases till när han kommenterar yrkandet.

– Även alliansen har gått ut med det budskapet, och som det är i dag har vi flera medlemsgrupper som ligger på gränsen.

Kortare skift
Även rena arbetstidskrav finns med på listan. Bland annat vill HTF förkorta de arbetspass som är skiftliknande.

– Vi går mot ett samhälle där allt mer är öppet allt länge. Vi har medlemmar som bemannar till exempel kundcenter som nås via telefon och som är öppna från säg sex på morgonen till tio på kvällen. Men även de människor som arbetar där måste kunna kombinera arbetet med familjeliv, säger Mases.

I första hand vill förbundet ha kortare arbetspass för den här gruppen, hellre än högre ersättning.

Arbetsgivarsidan, Svensk Handel, är skeptisk till kraven och säger i ett pressmeddelande bland annat att 4,5 procents löneökning är ett orimligt yrkande.

FAKTA: HTF:s krav
• Ettårigt avtal.
• Löneökningar med 4,5 procent varav en individgaranti om minst 550 kronor.
• Höjda lägstalöner för 24-åringar till 16.300 kronor/månad (jämfört med dagens 15.020).
• Höjda lägstalöner för 20-åringar till 14.000 kronor/månad (jämfört med dagens 12.700).
• Fackligt inflytande över ingångslönerna.
• Tydligare regler för lönekartläggning.
• Osakliga löneskillnader ska åtgärdas utöver lönepotten.
• Krav på förbättringar i arbetstiden, som kortare arbetstid vid skiftliknande arbete.
• Omställningsavtalet ska utvidgas till att även omfatta åtgärder för långtidssjuka och personer i rehabilitering.
• Förbättringar i restidsavtalet.
• Tydligare skrivningar kring kompetensutveckling – att arbetsgivaren betalar lön för all typ av verksamhetsrelaterad kompetensutveckling