Regeringen avsätter 1,35 miljarder kronor som kommuner och landsting kan söka för olika förbättringar för de äldre. 70 procent är öronmärkta till kommunerna, resten till landstingen.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, kristdemokrat, presenterade i dag, måndag, de prioriteringar som hon vill att kommuner och landsting ska göra. Hon pekade ut sju områden: ökad läkartillgång för äldre som bor på särskilt boende och hemma, genomgång av läkemedel, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost- och näringsfrågor samt det sociala innehållet i omsorgen.

Flera av dessa områden, som demensvård och läkemedelsgenomgång, fanns med i s-regeringens nationella handlingsplan för äldreomsorgen som presenterades i mars 2006. Planen var att satsa tio miljarder på tio år.

Förra sommaren fattade riksdagen bland annat beslut om att kommuner och landsting måste se till att öka läkarnas medverkan i äldreomsorgen. Då gavs också kommunerna möjlighet att erbjuda alla över 67 år servicetjänster utan behovsprövning. Socialstyrelsen undersöker just nu om den möjligheten utnyttjas.