I dag, måndag, växlade Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel sina avtalskrav. Rätt till heltid och färre timmar med ob-tillägg är två av de krav som parterna får svårt att enas om.

Inom detaljhandeln kräver Handels löneökningar med 955 kronor per månad och heltidsanställd, varav 130 kronor ska läggas i en speciell jämställdhetspott. Dessutom vill facket att minimilönen höjs med 1.055 kronor. För de anställda inom partihandeln är lönekraven 860 kronor och höjningen av minimilönen 960 kronor.

”För högt”
Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel anser att lönekraven är för höga.

– Samtliga handelsföretag klarar inte av den höjningen av löner på det sätt Handels föreslår. Generellt sett har vinsterna varit goda med det måste beaktas att resultaten varierar stort mellan olika handelsföretag, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, i en kommentar.

Mindre ob
Han vill att lönerna sätts individuellt efter prestation och att lönebildningen blir mer företagsanpassad. Arbetsgivarna vill också minska tiden som ger ob-tillägg, och i stället ge högre löneökningar åt dem som arbetar länge i branschen.

Förutom löneökningar kräver facket rätt till heltid för de anställda i detaljhandeln. Enligt arbetsgivarna kommer det bli en av de svåraste frågorna att enas om.

– Som en följd av att köptrycket från kunderna varierar både under säsongen och mellan olika veckodagar, är det av yttersta vikt att det finns både hel- och deltidsanställda. På det sättet får man större flexibilitet och kan erbjuda kunderna bättre service, säger Svensk Handels förhandlingschef Bo Cederlöf i en kommentar.

Fler fasta
Facket vill också att företagens möjlighet att ta in tillfällig personal begränsas, både inom detalj- och partihandeln. Minst 90 procent av de anställda på en arbetsplats ska vara fast anställda, enligt Handels krav.

Parterna har nu en vecka på sig att gå igenom varandras krav innan förhandlingarna drar igång på allvar i nästa vecka.

Handels har omkring 170.000 medlemmar, cirka 70 procent är kvinnor.