Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger har satt fart på debatten om en reform av det amerikanska sjukvårdssystemet. Men hans förslag möter motstånd från alla håll.

Arnold Schwarzenegger la nyligen fram sin plan för att komma till rätta med Kaliforniens växande sjukvårdskris. ”Trasigt”, var hans beskrivning av det nuvarande systemet, som lämnat var femte invånare i delstaten utan sjukvårdsförsäkring.

Schwarzeneggers lösning är att göra försäkringen obligatorisk: ”Alla i Kalifornien måste ha en sjukvårdsförsäkring. Om du inte har råd så kommer delstaten hjälpa dig att köpa en, men du måste vara försäkrad”, sade guvernören i den tv-sända presskonferensen.

Programmen ska utökas
Planen som beräknas kosta motsvarande 84 miljarder kronor är ett försök att lappa igen hålen i systemet. De offentliga försäkringsprogrammen kommer att utökas till att omfatta alla under en viss inkomstgräns. Oförsäkrade personer som tjänar mer kommer att erbjudas subventionerade privata sjukvårdsförsäkringar.

Finansieringen kommer från en fyraprocentig avgift för arbetsgivare som inte står för sina anställda försäkringsskydd samt en särskild skatt på sjukhus och läkare. Dessutom införs nya regler för försäkringsbolagen. Det ska inte längre ha rätt att neka någon en försäkring, och minst 85 procent av premierna ska gå till sjukvårdskostnader.

Men hittills har kritiken varit hård mot Schwarzeneggers förslag. Hans eget parti, republikanerna, motsätter sig reformen. Arbetsgivarna är kritiska till avgiften för företag som inte försäkrar sina anställda. Facken är kritiska till att avgiften är för låg, och att alla ska tvingas att skaffa sig en försäkring. De befarar att den låga avgiften kommer att göra det lönsamt för företag att försämra sina befintliga försäkringar, vars kostnader uppgår till i genomsnitt sju procent av lönesumman.

Blir ett måste
Om reformen förverkligas kommer Kalifornien bli den andra delstaten i USA som inför obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Massachusetts har redan antagit en lag som, från den 1 juli i år, kräver att alla invånare är försäkrade. Om den folkrikaste delstaten och trendsättaren i amerikansk politik, Kalifornien, följer efter ökar trycket på politikerna i Washington.

Frågan om sjukvårdsreform har varit tabu i kongressen efter Hillary Clintons misslyckade reformförsök i mitten av 1990-talet. Sedan dess har de oförsäkrades skara ökat kraftigt. Förra året var 47 miljoner amerikaner utan sjukvårdsförsäkring. Samtidigt har kostnaderna för sjukvården skenat iväg.

FAKTA: Ett lapptäcke
Det amerikanska sjukförsäkringssystemet är ett lapptäcke av privata och offentliga lösningar:
• Majoriteten av amerikanerna har en privat sjukvårdsförsäkring som är knuten till deras anställning. Men inget tvingar arbetsgivare att teckna en sådan försäkring.
• Två stora offentliga program ger sjukvårdsförsäkring åt fattiga och pensionärer.
De som inte omfattas av dessa alternativ får skaffa sig en privat försäkring.