LO-Tidningen har fingranskat Teknikföretagens avtalsbud. Förslagen till ändringar av arbetstiden är omfattande. Om förslaget går igenom kan en anställd bara vara säker på att vara ledig 11 timmar per dygn och få en sammanhängande veckovila på 35 timmar. IF Metall tänker dock inte gå med på några försämringar.

Det betyder att den som arbetat till klockan 18 en vardag inte behöver vara på jobbet förrän klockan 5 nästa morgon. Den som får veckovilan förlagd till helgen och har arbetat till klockan 19 en lördagskväll kan vara säker på att vara ledig till klockan 6 på måndagsmorgonen.

IF Metall vägrar
Kör det ihop sig en vecka på jobbet kan arbetstiden teoretiskt sätt bli 78 timmar.

IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä reagerar mycket starkt på arbetsgivarnas idéer om arbetstiden som presenterades i budet som kom tidigare i veckan.

– Det där kommer inte på fråga. Vi tänker inte ändra på några skrivningar om arbetstiden. Dom får lockouta oss om de vill ha igenom ändringarna, säger han.

44 timmars veckojobb
Mycket i förslaget handlar om makt. Arbetsgivarna kräver att få mer att säga till om. En tanke är att veckoarbetstiden ska kunna variera med 4 timmar – det vill säga hamna mellan 36 och 44 timmar – utan extra ersättning. Det räcker med att arbetsgivarna meddelar förändringen två veckor i förväg.

Sedan tidigare har arbetsgivarna rätt att beordra övertid. Den som vill slippa kan tvingas söka ledigt på samma vis som man begär ledigt från ordinarie arbetstid.

I dag ska arbetstiden ligga mellan klockan 7 och 16 ifall de lokala parterna inte kommer överens. Teknikarbetsgivarna vill att denna stupstockstid ska vara en halvtimme längre på morgonen och på eftermiddagen, vilket skulle ge arbetsgivarna större möjligheter att förlägga arbetstiden och förlänga arbetsdagen på egen hand.

Ingen övertidsgräns
Arbetsgivarna vill ersätta arbetstidslagen med avtal och i det avtalet vill de inte ha någon övertidsgräns, den som i lagen är 200 timmar per år. Genomsnittsarbetstiden per vecka under ett år skulle med arbetsgivarförslaget dock inte överstiga 48 timmar, vilket innebär nästan 400 timmar övertid per år. Det motsvarar drygt två månaders extra arbete.

Teknikarbetsgivarna vill dessutom ha möjlighet att göra individuella avtal med anställda. Då skulle inte de andra reglerna gälla. De enda begränsningarna är att den anställda måste ha rast ibland samt 35 timmar ledigt till helgen. Dessutom föreslås en del begränsningar av nattarbete.

23 veckors beredskap
Arbetsgivarna vill också ändra på arbetsberedskapen. Den går ut på att en anställd, som är ledig, ska vara beredd att komma till jobbet med kort varsel för att arbeta extra. Arbetsberedskapen handlar inte om några korta perioder för de berörda.

Teknikarbetsgivarna vill nu ha inskrivet i avtalet att en anställd ska göra beredskap under 23 veckor på ett år om inte de lokala parterna kommer överens om något annat. Beredskapen ska kunna införas med en veckas varsel.