Med en serie förändringar håller regeringen på att bryta upp den svenska modellen. Det sker på ett sätt som ingen ser konsekvenserna av i dag. En närmast revolutionär process, enligt LO:s chefekonom Dan Andersson.

Han kallar den pågående förän-dringen Littorinmodellen. Han beskriver den som en störtskur av korta lagtexter utan konsekvens-analys. Genomgående är dock att samtliga förslag ändrar balanspunkten till fackens nackdel. Förslagen omfattar nästan alla arbetsmarknadens områden utom konflikträtten och uppfattningar om proportionalitet vid konflikter.

– Regeringen knaprar på allt i stort sett. Vi har sett liknande situationer förut. De allra flesta underskattar kraften i en rad medelstora förändringar, säger Dan Andersson, som tror att den sammantagna effekten blir mycket större än någon kan föreställa sig.

Han pekar på avregleringen av finans- och valutamarknaderna i mitten på 1980-talet, som på några år ledde till bankkrasch.  I sin analys lyfter Dan Andersson fram alla delar i regeringens arbetsmarknadspolitik. Han ser åtgärder som syftar till att sänka arbetskraftskostnaderna i förslagen om nystartsjobb, att det ska bli billigare att anställa unga och äldre och tankar om att arbetsgivarna ska avgöra om det behövs arbetskraftsimport.

Lång rad förändringar
Försäkringsskyddet försämras bland annat i de sänkta ersättningsnivåerna. Arbetslösheten görs till ett individuellt problem med jobbavdrag och bidrag för att jobba. Facken försvagas med högre a-kasseavgifter och slopad avdragsrätt, med obligatorisk a-kassa, med lasförändringarna och med idéerna om att det bara behövs en uppdragsgivare för att få F-skattsedel.

– De har inte räknat med motreaktionen. På tio års sikt är det möjligt att facken genomgår en stor förändring, säger han.

Dan Andersson kan tänka sig  att det skapas en helt ny typ av fackligt ledarskap, som inte alls lägger ansvarsfulla förslag utan
agerar mycket mer militant och opportunistiskt.

– Facket kommer inte längre att vara det mest förändringsvilliga och mest samarbetsvilliga i världen.

Ändrade anställningsregler gör att det kan dröja upp mot fem år innan unga får fasta jobb. En effekt blir färre barn trots att det i Sverige behövs fler barn. Betoningen av jobb och de sänkta ersättningsnivåerna kommer att skapa en konkurrens om låglönearbeten.

Om arbetsgivarna får bestämma när det behövs arbetskraftsimport kommer de att anse att det behövs ända tills priset på arbetskraft i någon mening är rätt för arbetsgivarna. En effekt av detta kan bli att dagens öppna attityd till invandrare byts i något helt annat.

Tar efter Storbritannien
Dan Andersson säger att den svenska modellen har en hög grad av rättvisa och en rimligt väl fungerande arbetsmarknad. Regeringen syftar till att skapa en liberal engelsk situation. Det kommer inte att bli resultatet – utan det blir nog mer ett franskt resultat med mindre rättvisa och en sämre fungerande arbetsmarknad.

Regeringen säger att målen inte alls är att försvaga facket och skapa en låglönemarknad. Men om den menar allvar tycker Dan Andersson att kontrollstationer ska införas. Om exempelvis den fackliga organisationsgraden sjunker under en viss nivå ska i så fall åtgärden dras in. Likadant om lönerna går under en viss nivå.

– Det mest upprörande är att regeringen systematiskt försöker ändra maktförhållandena och på så vis göra det svårare för oppositionen att komma tillbaka.

Dan Andersson kan inte säga hur det kommer att gå. Högkonjunkturen kan mycket väl göra regeringens politik till en stor succé, som gör att socialdemokraterna inte kommer tillbaka till makten på länge.