De stora företagen, särskilt inom äldre- och handikappomsorg, har ökat sin personalstyrka mest. Samtidigt är lönsamheten lägre i äldreomsorgen än på andra områden.

Hela sektorn vård och omsorg, inklusive den offentliga vården, har 665.000 anställda, vilket betyder att det är den största branschen i Sverige. En sjättedel är privat.

Det visar en kartläggning som gjorts inom projektet Vård och omsorg – en framtidsbransch. Initiativet kommer från statliga Nutek, verket för näringslivsutveckling, och Almega, bransch och arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn.

Fler företag
I september ska projektet lägga fram ett förslag om hur vård- och omsorgsföretagen kan expandera. Även facket och kommuner och landsting deltar i projektet.

Kartläggningen visar också att antalet företag ökar. På tio år har det blivit mer än dubbelt så många företag inom vård- och omsorgsbranschen. Flest nya företag startas i det som ligger utanför den traditionella vården. Dit hör exempelvis naprapater.

De största företagen är dock fortfarande viktigast, de har flest anställda och störst omsättning. Flertalet av dem, som Carema, Attendo Care och Capio, har utländska ägare.

Som tandvård
Nutek och Almega vill få in mer privata pengar i branschen. Annars blir det ingen expansion. Bengt Westerberg, tidigare folkpartistisk socialminister, leder projektets styrgrupp. Han lyfter fram tandvården som ett möjligt föredöme.

– Kanske fler områden ska finansieras på samma sätt, säger han och lyfter fram hemtjänsten som ett exempel.