I Saco och TCO-förbunden kan det vara lönsammare att vara arbetslös än att börja en arbetsmarknadsutbildning.

– Jag får flera tusenlappar mindre, säger Noemi Gomero som varit arbetslös sedan i juli.

I måndags började hon en arbetsmarknadsutbildning som inköpare på NBI i Stockholm. Samtidigt slutade hennes inkomstförsäkring från Sveriges ingenjörer att gälla.

– Det blir tufft ekonomiskt men jag väljer ändå att gå vidare eftersom det kan ge ett jobb, säger Noemi Gomero.

Pengar som märks
Efter nyår då a-kassan försämrades har flera fackförbund inom Saco och TCO förstärkt sina inkomstförsäkringar som innebär att de som blir arbetslösa under en period får 80 procent av sin lön. För personer med hög lön kan det ge ett stort tillskott i plånboken eftersom taket i den vanliga a-kassan ligger på 18.700 kronor i månaden.

Men de privata inkomstförsäkringarna gäller i de flesta fall inte dem som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Olle Anderson är vd för försäkrings- och finansföretaget Salus Ansvar som administrerar inkomstförsäkringar för akademikerförbunden. Han håller med om att det kan finnas en risk att en arbetslös inte utbildar sig. Samtidigt bedömer han den som liten eftersom få akademiker hamnar i åtgärd. Och ännu färre beräknas det bli i framtiden.

Regeringen ska minska arbetsmarknadsåtgärderna till att gälla ett genomsnitt på 90.000 personer i år. Trots det uppger Salus Ansvar att bolaget nu håller på att utreda om försäkringen ska förändras. Två förbund har redan i dag en inkomstförsäkring som gäller även för en arbetslös medlem som är med i någon Amsåtgärd.

– För oss var det ett starkt krav då vi förhandlade fram försäkringen, säger Margareta Johnsson, ombudsman på SKTF.

Får medhåll
Niclas Hjert på Sif är inne på samma linje.

– Det skickar helt fel signaler att få lägre ersättning för att man går in i åtgärder som senare kan leda till jobb, säger han.

De senaste åren har allt fler fackförbund tecknat inkomstförsäkringar för sina medlemmar. LO-förbunden har hittills stått utanför, men försämringarna i a-kassan har gjort att LO:s förbund börjat diskutera frågan med Folksam. Nästa vecka ska LO-förbunden träffas och diskutera en inkomstförsäkring för arbetslösa medlemmar.

FAKTA: 240.000 försäkrade
Cirka 240.000 inom Saco har en inkomstförsäkring via Salus Ansvar. Flera av TCO-förbunden har också inkomstförsäkrat sina medlemmar, däribland HTF, Sif, SKTF och Ledarna. Försäkringarnas utformning varierar men oftast får de försäkrade 80 procent av sin lön om de blir arbetslösa och har rätt till a-kassa. Försäkringen gäller vanligtvis de 100 eller 150 första arbetslöshetsdagarna.