SISTA ORDET. Landshövdingen i Jämtland Maggi Mikaelsson är för närvarande tjänstledig på uppmaning av regeringen. Skälet är att hon och SCA-direktören Kenneth Eriksson i höstas av en tingsrätt befanns skyldiga till mutbrott efter att hon deltagit i en älgjakt som skogsbolaget SCA anordnade.

Domen kan tyckas sträng. Maggi Mikaelsson anser själv att det ingår i en landshövdings plikter att delta i olika evenemang som företagen i länet bjuder in till.

Det ansåg inte tingsrätten. Överåklagaren Christer van der Kwast friade visserligen landshövdingen från alla misstankar att otillbörligt ha gynnat SCA vid tilldelningen av älgar för avskjutning.

Men han ansåg att landshövdingen bara genom att delta i bjudjakten hade erhållit en förmån som kunnat fresta henne att senare gynna SCA i de skogspolitiska beslut som länsstyrelsen fattar och dessutom påverka henne som statlig skogsutredare. Tingsrätten gick på den linjen och ansåg att förmånen därför var olämplig att ta emot, eftersom landshövdingens oväld därmed kan ifrågasättas.

Jag är inte älgjägare. Jag har därför svårt att tycka att det är en särskilt värdefull förmån att frysa på ett jaktpass under en dag. Det ska bli spännande att se om domen står sig när den ska prövas i hovrätten.

Likhet inför lagen bekymrar inte överåklagaren
Överåklagare Christer van der Kwast har nyligen utmärkt sig genom att fria Carl Bildt från mutmisstankar trots att denne efter valet kvitterat ut fem miljoner i optioner från oljeföretaget Vostok Nafta.

Likhet inför lagen är inget som bekymrar överåklagaren.

Om deltagande i älgjakt ska anses vara en mutförseelse, borde mottagande av fem miljoner ses som ett mycket allvarligare brott. Allra helst när dessa miljoner tilldelats mottagaren efter ett särskilt styrelsebeslut efter valet.

Det tycker dock inte van der Kwast. Med halsbrytande logik konstaterar han att det utan tvivel finns ett yttre samband mellan Carl Bildts förmån och tjänsteutövning, men att sambandet i sig inte är skäl att inleda en förundersökning mot Bildt eftersom denne får antas ha en så nobel karaktär att risken att han ska hamna i en jävssituation är försumbar.

Med andra ord. Den som deltar i en älgjakt och inte ens får behålla bytet efter jakten anses vara karaktärslös. Den som får motta fem miljoner av ett oljebolag som är djupt involverat i rysk maktpolitik och dragandet av oljeledningar i Östersjön anses vara ett dygdemönster oanfrätt av frestelsen att belöna sina gynnare med gentjänster.

Jo, jo. Lagens kwastar sopar ojämnt. I princip är de två fallen lika. Vare sig Mikaelsson eller Bildt har (hittills) anklagats för att ha låtit sig otillbörligt påverkas av mottagna av förmåner. Tingsrättens dom innebär ju att Maggi Mikaelsson döms för att av obetänksamhet försatt sig en jävssituation hon bort undvika. Men när ett statsråd tar emot fem miljoner anses av åklagaren ingen jävssituation ha uppstått.

JK Göran Lambertz har väckt uppmärksamhet genom att påstå att många svenskar är oskyldigt dömda. Han kunde ha tillagt att det tyvärr också förekommer att skyldiga går fria därför att det inte är politiskt korrekt att föra dem inför skranket.

Enda lärdomen av denna historia är att politiska makthavare bör akta sig för att knalla ned älgar i republiken Jämtland. Blott Sverige svenska kwastar har.