Svenskt Näringslivs förslag till LO innebär att avtalspensionen höjs i fem steg med start den 1 januari 2008. Då det sista steget tas den 1 januari 2012 har arbetarna kommit ikapp privattjänstemännen.

I dag betalar arbetsgivarna in en avgift motsvarande 3,5 procent av arbetarnas lön till avtalspensionen. Det gäller oavsett hur hög lönen är.

Till tjänstemännens pensioner betalar arbetsgivarna in betydligt mer. Det nya avtal om privattjänstemännens pensioner som blev klart i våras innebär att 4,5 procent av lönen upp till ett visst tak (cirka 28 700 kronor i månaden) avsätts för pensionen. På lön ovanför den gränsen är pensionsavgiften hela 30 procent.

Med Svenskt Näringslivs förslag kommer alltså arbetarnas pensionspremier bli lika höga som tjänstemännens efter fem år.

Startar senare
I det första steget, som ska tas den 1 januari 2008, höjs pensionsavgiften på lön under taket från 3,5 till 3,9 procent. Samtidigt föreslår Svenskt Näringsliv att startåldern, då den anställde börjar tjäna in pension, höjs från 21 till 25 år (vilket är samma startålder som tjänstemännen har).

– På den höjda startåldern sparar arbetsgivarna in 0,4 procentenheter, så det här steget finansierar sig självt, säger Jan-Peter Duker, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Därefter höjs pensionsavgiften på lön under taket i små steg upp till 4,5 procent.

Samtidigt införs en högre pensionsavgift på lön ovanför taket. År 2008 föreslås den bli sex procent. Den höjs sedan med sex procentenheter per år, för att år 2012 uppgå till 30 procent.

Föräldralediga
I förslaget ingår också en förbättring för föräldralediga. I dag betalas avgiften till avtalspensionen in för dem i högst elva månader. Den tiden förlängs till 13 månader.

Svenskt Näringsliv räknar med att kostnaden för de förbättrade pensionerna blir 0,9 procent för arbetsgivarna som kollektiv. Då är besparingen på höjd startålder inräknad.

– En förutsättning för ett nytt pensionsavtal är att kostnaderna vägs in i de förhandlingar om nya löner och anställningsvillkor, säger Jan-Peter Duker.

Olika branscher
Men pensionskostnaden ökar olika mycket i olika branscher. Den varierar också mellan företag inom en och samma bransch.

– Hur kostnaderna ska fördelas kan inte vi och LO styra. Det blir en fråga för förbundsparterna, säger Jan-Peter Duker.

LO:s pensionsförhandlare Ellen Nygren bekräftar att LO har tagit emot ett komplett förslag, som innebär att privatanställda arbetare och tjänstemän får samma pensionsvillkor. LO har däremot inte lämnat någon reaktion ännu. Flera förhandlingstillfällen är inbokade, närmast den 24 januari.