I 20 av de 27 EU-länderna finns lagstadgade minimilöner. De höjdes kraftigt förra året. I flera länder ökade minimilönen med mellan åtta och nio procent. I östra Euro-pa var höjningen tvåsiffrig.

Mest höjde Lettland med 48 procent följt av Estland och Slovakien med drygt 30 procent, visar en ny kartläggning som gjorts av det tyska institutet Hans Böckler Stiftung.

Irland och Storbritannien höjde med åtta procent men från en högre nivå än i de baltiska länderna. Minimilönerna i skiftar från drygt 72 kronor i timmen till knappt 5 kronor i Central- och Östeuropa. Det stora gapet ger en bild av hur stor skillnaden i välstånd är mellan länderna. Minimilönen utgör mellan 30 och 60 procent av genomsnittslönen i de olika länderna.