– Socialdemokraterna ska inte bara vara ett regeringsparti, utan en ilsken rörelse mot orättvisor i samhället, säger Mona Sahlin, som i eftermiddag, torsdag, officiellt presenterades som Göran Perssons efterträdare på partiledarposten.

Valberedningens ordförande Lena Hjelm-Wallén väntar fortfarande på besked från ett par partidistrikt om deras inställning i partiledarfrågan, men kan redan konstatera att Mona Sahlin har ett brett stöd i partiet.

Lusten  finns
Och starkt stöd var den avgörande förutsättningen när Mona Sahlin själv övervägde om hon skulle ställa upp, förklarar hon.

– Jag har tänkt mycket och länge på vad jag vill, kan och mäktar med. Jag har tänkt på mina ekonomiska slarvigheter, på bilden de har skapat av mig. Jag har tänkt på om min lust till politiken finns kvar.

– Det ekonomiska har gått att hantera, nu är det ordning och reda. Och jag har funnit att: ja, jag har tillräckligt mycket ”go” kvar.

Inget AB (s)
Mona Sahlin ville inte leverera någon politisk avsiktsförklaring direkt efter valberedningens besked.

– Vi är ett folkrörelseparti. Det är inte Aktiebolaget Socialdemokraterna som har fått en ny vd och snabbt lägger om kursen, sa Mona Sahlin, som de närmsta veckorna ska resa runt till partidistrikten (med början i Skåne) och lyssna på vad de har att säga om partiets arbetsformer och politik.

Mona Sahlin lyfter ändå fram tre politiska områden som särskilt viktiga.

– Det första är klimatfrågan, som måste bli lika genomgripande för socialdemokraterna som kampen mot klassamhället var i början av 1900-talet.

Jobben viktiga
Det andra området är att utveckla ett trovärdigt alternativ till den borgerliga regeringen i fråga om jobben. Här måste socialdemokraterna medge att många står utanför, enligt Mona Sahlin. På det här området blir några av uppgifterna att trygga a-kassan och värna kollektivavtalen. Men också att förbättra villkoren för företagande.

– Vi måste fråga oss vilka drivkrafter som får individer att starta nya företag, hävdar Mona Sahlin. Jag vill fortsätta debatten om… inte pigjobb, men om tjänstesektorns villkor.

Det tredje området är att överbrygga de växande klyftorna i samhället – mellan stad och landsbygd, förort och innerstad, infödda svenskar och invandrare.

Fackliga kritiken
Från fackföreningshåll har invändningar rests mot Mona Sahlin.

Hon tycker det är bra att folk har mycket åsikter om henne, men anser att kritiken mot henne som ”fackföreningsfientlig” är djupt konstig, förolämpande och ohistorisk. Då Ingvar Carlssons regering lade fram förslaget till lag om lönestopp hade hon själv varit minister i två veckor. Det faller på sin egen orimlighet att hon skulle ha arbetat fram lagförslaget, övertygat regering och riksdag, och dessutom fått LO:s ledning med sig på så kort tid.

Mona Sahlin har varit nära att bli partiledare tidigare. På vilket sätt skiljer sig dagens Mona Sahlin från den som var aktuell för ordförandeskapet 1995?

– Jag har mer erfarenhet, svarar Mona Sahlin. En stor dos självinsikt, mer självdistans. Då sökte jag efter att bli omtyckt. Nu söker jag efter att bli respekterad.

Fakta: Mona Sahlins politiska karriär
• Mona Sahlin, 49 år, var yngst i riksdagen när hon valdes in 1982.
• I januari 1990 blev hon minister och chef för arbetsmarknadsdepartementet. En av hennes första uppgifter blev att försvara förslaget till stopplag med bland annat strejkförbud.
• När socialdemokraterna kom tillbaka till makten 1994 blev hon vice statsminister och självklar efterträdare till Ingvar Carlsson.
• I november 1995 avgick hon ur regeringen efter kontokortsskandalerna, men satt kvar i partiets verkställande utskott.
• 1998 gjorde hon comeback i regeringen.
• I dag, torsdag den 18 januari 2007, föreslog en enig valberedning att hon ska bli nästa s-ledare.