Läkareförbundet överväger åtal mot arbetsgivarna. Facket vill få ordning på schemaläggningen i vården.

– Vi har vi kommit till ett skede där vi måste fundera på om vi ska driva frågan rättsligt. Samtidigt är det inte helt klart vem som skulle pröva saken, om det blir Arbetsdomstolen eller Arbetsmiljöverket, säger Läkareförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Hon har hela tiden hävdat att det bästa är om parterna själva löser de problem som uppstår. Och på ett par ställen i landet har det gått. Där har det facket och arbetsgivaren jobbat fram lokala avstegsavtal som löser frågan om hur den som arbetar extra ska ersättas.

– Så när landstingsdirektörerna för två veckor sedan sa att de var villiga att börja förhandla runt om i landet trodde vi dem. Men nu när jag i veckan samlat alla ombuden får jag en helt annan bild. Speciellt på landstingssidan, där har arbetsgivaren inte tagit några kontakter för att lösa frågan, konstaterar Eva Nilsson Bågenholm.

Och enligt Jan Svensson, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting, bör förbundet inte hoppas på för mycket.

– Det vi sa var att de landsting som behöver lokala avtstegsavtal skulle ta kontakt med förbundet. Men om det sedan har varit tyst kan det bottna i att vi har olika syn på hur man ska tolka och tillämpa lagen. Och utifrån det är vårt behov av avtal inte så stort.

FAKTA: Elva timmars vila
Arbetstidslagens ändringar till följd av EU:s arbetstidsdirektiv:
• Max 48 timmars arbetstid i veckan, i genomsnitt. All jourtid, även
sovande natt, och övertid räknas in.
• Minst elva timmars vila varje 24-timmarsperiod.
• Max åtta timmars nattarbete per dygn i genomsnitt under högst fyra månader. Ingen genomsnittsberäkning om arbetet är tungt mentalt och fysiskt.