När Teknikföretagen växlade sina avtalskrav med IF Metall, Sif och Sveriges ingenjörer före jul nämndes inga siffror.  I förmiddags, onsdag, preciserades arbetsgivarnas bud och nu på eftermiddagen inleds förhandlingarna.

Teknikföretagen kräver ett treårigt avtal och erbjuder en höjning av lönerna för IF Metall med sex procent över tre år. Lägstalöner och andra ersättningar höjs med lika mycket. Sif och Sveriges ingenjörer erbjuds några tiondelar mindre, eftersom arbetsgivarna räknar med större löneglidning på deras avtalsområden.

Mer än senast
Dagens startbud är betydligt högre än det som Teknikföretagen gick ut med i förra avtalsrörelsen, då de erbjöd löneökningar på knappt en procent om året.  Kostnaden för det pensionsavtal som LO och Svenskt Näringsliv förhandlar om vill Teknikföretagen dock dra av från lönebudet.

– I genomsnitt blir det en kostnad 0,2 procent per år som måste räknas in i avtalet, säger Karl Olof Stenqvist, Teknikföretagens förhandlingschef.

Lokala avsteg
Teknikföretagen håller också fast vid sitt krav på öppningsklausuler, enligt den modell som används i Tyskland. Klausulen innebär att företag och fack kan sluta överenskommelser lokalt om regler och lönenivåer som frångår kollektivavtalet, till exempel lönesänkningar eller arbetstidsförlängningar. Enligt arbetsgivarna är kravet på öppningsklausuler att av de viktigaste, och klausulerna behövs för att svenska företag ska överleva på den internationella marknaden.

– Vi är väldigt angelägna om öppningsklausulerna. Det är en viktig faktor och på sikt kommer Sverige och alla andra länder ha den här typen av konstruktioner, säger Teknikföretagens vd Anders Narvinger.

Flytta arbetstiden
En annan viktig fråga för Teknikföretagen är flexiblare regler för arbetstidens förläggning. Därför kräver arbetsgivarna en möjlighet att varierar och flytta arbetstiden med tio procent. För en anställd som normalt jobbar 40 timmar i veckan skulle arbetstiden då kunna varieras från 36 till 44 timmar utan att extra ersättningar betalas ut.