IF Metall, Sif och Sveriges ingenjörer är inte beredda att acceptera arbetsgivarnas löneförslag. Däremot konstaterar de att för första gången någonsin har fått ett seriöst bud, som de kan förhandla utifrån.

– Det är för lågt. Vårt lönebud på 3,9 procent är väl balanserat och tar hänsyn till både industrins konkurrenskraft och våra medlemmars reallöneutveckling, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Besvikna
Däremot är de tre förbunden besvikna över att arbetsgivarnas inte vill lägga på något extra på avtalens lägstalöner. För Sif och IF Metall är detta viktigast vid sidan av reallöneutvecklingen. Tillsammans med den kvinnolönesatsning som industrifacken har valt att föra fram.

– Med arbetsgivarnas påslag blir Sifs lägstalön drygt 14.000 kronor i månaden. Det är orimligt. En sådan lön går inte att leva på, säger Mari-Ann Krantz.

Redan flexibelt
Arbetsgivarna vill ha mer flexibel arbetstid och möjlighet att variera veckoarbetstiden med tio procent. Det är facken inte särskilt förtjusta i.

– Mer än hälften av våra medlemmar har inte rätt till övertidsersättning. Arbetstiden är alltså redan flexibel, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges ingenjörer.

Sifs Mari-Ann Krantz säger att det är svårt att tänka sig en mer flexibel arbetstid än i dag. IF Metalls Stefan Löfven tycker att arbetsgivarnas förslag ger företagen makten över arbetstiden. Men egentligen är arbetstiden förläggning, enligt honom, inte något problem i dag. De lokala parterna kommer som regel överens. Förra året handlade bara två centrala förhandlingar om arbetstiden.

Tre år kan gå
Facken vill ha ettårigt avtal, men arbetsgivarna föreslår en treårig uppgörelse. För facken är innehållet det viktiga och de kan alltså gå med på längre avtalsperiod.

För IF Metalls del vill arbetsgivarna dra av kostnaderna för en kommande pensionsuppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv. Det tycker Stefan Löfven är i sin ordning. För honom är det dock viktigt att LO-förbunden inte får olika kostnader.

Öppningskrav avförda?
Även om arbetsgivarna gjort en stor sak av öppningsklausulerna kan det mycket väl vara så att de i praktiken är avförda från diskussionen. På arbetsgivarnas presskonferens i dag, onsdag, sa förhandlingschef Karl-Olof Stenqvist att de åtminstone måste ladda för dem. I diskussioner med facket har arbetsgivarna sagt att öppningsklausulerna i alla fall kommer förr eller senare. Till det kommer det hårda fackliga motståndet.

Det betyder att förhandlingarna på teknikområdet kommer att handla om lön, lägstalöner och arbetstider. Troligen finns de största motsättningarna om lägstalönerna.

FAKTA: Arbetsgivarnas bud
Teknikarbetsgivarna vill ha ett treårigt avtal med öppningsklausuler, som ger de lokala parterna möjlighet att avskaffa delar av kollektivavtalet.
Arbetsgivarna erbjuder löneökningar på 6 procent för IF Metall och 5,7 procent för Sif och Sveriges ingenjörer. För IF Metalls del innebär budet bland annat:
• löneökningar på 2,1 och 2,0 och 1,9 procent.
• att lägstalönerna ökas med lika stora procenttal.
• att arbetsgivaren ska kunna variera veckoarbetstiden 10 procent utan extra ersättning.
• möjlighet till individuella arbetstidsöverenskommelser.
• visstidsanställning i 24 månader, längre med lokal överenskommelse.
• avdrag från löneutrymmet för en kommande pensionsuppgörelse, enligt arbetsgivarna 0,2 procent per år.